Siirry sisältöön

Aloite liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyön käynnistämisestä

Valtion liikuntaneuvosto esittää liikuntapolitiikan koordinaatioelimelle liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyön käynnistämistä.

Nykyisissä hallinnontasojen suunnittelu- ja päätöksentekokäytännöissä tehdään vaikutusten arviointia. Esimerkiksi ministeriöiden säädösvalmistelussa arvioidaan muun muassa säädösehdotuksen taloudelliset vaikutukset, ympäristövaikutukset ja muut yhteiskunnalliset vaikutukset.

Toistaiseksi erilaisissa vaikutusten arvioinneissa ei ole ollut selvästi mukana arviointia toimenpiteen tai päätöksen vaikutuksesta väestön liikkumiseen vaikka väestön liian vähäinen fyysinen aktiivisuus on merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Väestön riittämättömään fyysiseen aktiivisuuteen puuttuminen edellyttää, että väestön liikkumisen kysymykset huomioidaan kaikilla hallinnontasoilla esimerkiksi sosiaali- ja terveys-, koulutus-, ympäristö- ja liikennepolitiikkaan liittyvässä valmistelussa ja päätöksenteossa.

Erilaisia vaikutusarviointeja on olemassa jo lukuisiin yhteiskunnallisesti merkittäviin teemoihin liittyen. Ei ole realistista odottaa, että liikkumisvaikutusten arvioinnista muodostuisi oma laaja-alainen arvioinnin kokonaisuus. Sen sijaan liikkumisvaikutusten arviointi tulisi integroida osaksi erilaisia valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia vaikutusarviointeja.

Tutustu aloitteeseen liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyön käynnistämisestä

Tutustu liikuntapolitiikan koordinaatioelimeen

Lisätietoa aloitteesta:
pääsihteeri Minttu Korsberg
valtion liikuntaneuvosto
sähköposti: minttu.korsberg@minedu.fi tai puhelinnumero: 029 533 0018