Siirry sisältöön

Liikkumisen ja liikunnan edistämistä osana sosiaali- ja terveysalan koulutuksen oppimissisältöjä selvitetään

Väestön liikkumisen edistämiseksi tarvitaan mukaan erityisesti koulutuspolitiikka, jotta eri alojen ammattilaiset osaisivat omassa työssään osaltaan edistää liikkumista ja liikuntaa. Toistaiseksi ei ole olemassa kattavaa tietoa siitä, miten liikkumisen ja liikunnan edistäminen on huomioitu osana eri alojen koulutusten oppimissisältöjä, kuten osana sosiaali- ja terveysalan koulutusta.

Valtion liikuntaneuvosto on käynnistänyt selvityksen liikkumisesta ja liikunnasta osana sosiaali- ja terveysalan koulutuksen oppimissisältöjä. Selvityksen tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva siitä, miten väestön liikkumisen ja liikunnan edistämisen kannalta keskeisten sosiaali- ja terveysalan tutkintojen oppimissisällöissä on huomioitu liikkumisen ja liikunnan edistäminen.

Selvityksessä tarkastellaan muun muassa lähihoitajan, terveydenhoitajan (AMK), sairaanhoitajan (AMK) sekä geronomin (AMK) tutkintoja. Selvityksen ulkopuolelle rajataan opiskelijan omaan liikkumiseen ja liikuntaan sekä työkyvyn kehittämiseen liittyvät oppimissisällöt.

Selvityksessä pyritään myös arvioimaan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen toimijoiden edellytyksiä huomioida liikkuminen ja liikunta (esim. osaamistarpeet ja resurssit) osana oppimissisältöjä.

Selvityksen toteuttaja valittiin kilpailutuksella, jonka voitti NHG Finland Oy. Selvityksen vastuullisia toteuttajia ovat:

  • tutkija, asiantuntija Miia Länsitie, ODL Liikuntaklinikka
  • senior manager Milla Peltonen, NHG Finland Oy

Selvityksen tulokset julkaistaan kesäkuussa 2023.

Lisätietoa selvityksestä:
erityisasiantuntija Saku Rikala
valtion liikuntaneuvosto
opetus- ja kulttuuriministeriö
sähköposti: saku.rikala@gov.fi tai puhelin: 029 533 0042