Siirry sisältöön

Puolustusministeriön hallinnonalalla merkittävä rooli liikunnan ja urheilun edistäjänä valtionhallinnossa

Puolustusministeriön hallinnonalan liikunnan ja urheilun edistämistoiminta on laaja-alaista ulottuen varusmiesten liikuntakoulutuksesta kilpa- ja huippu-urheilun edistämiseen. Varusmiespalveluksen aikainen fyysisen toimintakyvyn kehittäminen näyttäytyy tuloksekkaalta.

Viime vuosien hyvästä liikunnan edistämis- ja kehittämistyöstä huolimatta kehitettävää on vielä siinä, miten liikunnan merkitys ymmärretään eri joukko-osastoissa osana sotilaan toimintakykyä ja sen edistämistä, selviää valtion liikuntaneuvoston julkaisemasta puolustusministeriön arvioinnista.

Liikunnan ja urheilun edistäminen ovat merkittävä osa puolustusministeriön (PLM) hallinnonalan toimintaa. Liikunta ja urheilu ovat välineitä fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi osana sotilaallisen valmiuden suorituskyvyn ylläpitoa. Fyysisen toimintakyvyn ja liikunnan edistäminen nousevat esille merkittävällä tavalla osana hallinnonalan lainsäädäntöä, ohjeistuksia, strategioita ja suunnitelmia. Puolustusvoimien kirjaukset ja tavoitteet henkilöstön ja varusmiesten fyysisen toimintakyvyn ja liikunta-aktiivisuuden edistämiseksi näyttäytyvät poikkeuksellisen hyviltä valtionhallinnossa.

Puolustusministeriön liikunnan ja urheilun käytännön edistämistoiminta on laajaa ja monipuolista aina varusmiesten liikuntakoulutuksesta kilpa- ja huippu-urheilun edistämiseen asti.  Hallinnonalan keskeisin keino edistää väestön liikkumista on varusmiespalveluksen aikainen liikuntakoulutus, jota on kehitetty viime vuosina merkittävästi osana Koulutus 2020-ohjelmaa. Tavoitteeksi otettu toimintakykykoulutuksen integrointi osaksi kaikkea sotilaskoulutusta näyttäytyy perustellulle kehityssuunnalle.

Varusmiespalveluksen aikainen fyysisen toimintakyvyn kehittäminen näyttäytyy tuloksekkaalta: palveluksen aikana kunto kehittyy etenkin niillä varusmiehillä, joilla lähtötilanne on heikko. Tämän kohderyhmän tavoittaminen ennen tai jälkeen palveluksen on liikuntasektorin toimenpitein monesti haasteellista. Siten myös reserviläisten fyysisen kunnon seuranta Puolustusvoimissa on tärkeää.

Viime vuosien hyvästä liikunnan edistämis- ja kehittämistyöstä huolimatta kehitettävää on vielä siinä, miten liikunnan merkitys ymmärretään eri joukko-osastoissa ja niiden arjessa osana sotilaan toimintakykyä ja sen edistämistä. Koronapandemia vaikeutti entisestään kaikkea Puolustusvoimien liikuntatoimintaa, kuten liikuntakoulutusta, joka on osin saattanut pudota pois joukko-osastojen/yksiköiden viikko-ohjelmista.

Varusmiesten liikuntakoulutuksen lisäksi arvioinnissa tarkastellaan urheilukoulu-toimintaa, liikunta-aliupseeri-järjestelmää, kilpailu- ja valmennustoimintaa, puolustusvoimien henkilöstöliikuntaa, väestön liikunnan ja urheilun edistämistoimia sekä liikuntaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Arvioinnin keskeiset kehittämissuositukset liittyvät kutsuntojen ja liikuntakoulutuksen kehittämiseen. Kutsuntojen yhteyteen olisi tärkeää luoda valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen palveluketju toisen asteen opintojen, kutsuntoja edeltävän terveystarkastusten, kutsuntojen ja varusmiespalvelukseen astumisen välille.

Varusmieskoulutuksen osalta on tärkeä jatkaa toimintakyvyn ja liikunnan edistämis- ja kehittämistyötä, jotta fyysisen toimintakyvyn merkitys ymmärretään entistä paremmin sotilaan sodan ajan tehtävän hoitamisessa. Tärkeää olisi, että kaikissa joukko-osastoissa ja niiden arjessa sitouduttaisiin fyysisen toimintakyvyn ja liikunnan edistämiseen sekä ymmärretään toiminta oleellisena osana valmiuden ylläpitämistä.  Tärkeää olisi myös, että liikuntakoulutus palautuisi joukko-osastoissa pandemiaa edeltävälle tasolle ja tavoite kolmesta liikuntakoulutuskerrasta saavuttaisiin kaikissa joukko-osastoissa (varusmiesten kokonaiskuormitus huomioiden).

Tutustu raporttiin Valtionhallinto liikunnan ja liikkumisen edistäjänä 2019−2023: puolustusministeriö täältä.

Valtion liikuntaneuvoston lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteitä liikunnan alueella ja tuottaa toimikaudellaan esitys liikunnan ja huippu-urheilun kehittämisestä osana valtionhallinnon toimintaa. Liikuntaneuvoston toimikaudella 2019−2023 arviointi toteutetaan ministeriökohtaisesti.

Ministeriökohtaisissa arvioinneissa käydään läpi ministeriön kiinnekohta ja intressi sekä toimenpiteet (mm. strategiat ja suunnitelmat sekä normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus) liittyen liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen. Arvioinnissa esitetään myös kehittämissuosituksia liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseksi kyseisellä hallinnonalalla.

Ministeriökohtaiset arvioinnit julkistetaan kevään ja kesän 2023 aikana. Arviointien avulla lisätään ymmärrystä ja tietoa eri hallinnonalojen toimenpiteistä ja intresseistä liikkumisen ja liikunnan edistämisessä, luodaan tilannekuvaa toimenpiteiden edistymisestä sekä luodaan edellytyksiä liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämistyölle eri hallinnonaloilla.

Lisätietoa:
pääsihteeri Minttu Korsberg                     
valtion liikuntaneuvosto                                                        
minttu.korsberg@gov.fi / puh. 0295 330 018