Siirry sisältöön

Liikuntafoorumi 2023: Miten liikunta tukee mielenterveyttä ja aivoterveyttä?

Tämän vuoden Liikuntafoorumissa 30.–31.10.2023 (Kisakallion Urheiluopisto, Lohja) keskustellaan taloudesta monipuolisesti eri näkökulmista teemalla Euroja liikkeellä.

Mielenterveyden häiriöiden vuosittainen hinta on kova suomalaiselle yhteiskunnalle, arviolta noin 11 miljardia euroa. Tutkimusnäyttö on kasvanut viime vuosina entisestään liikunnan merkityksestä mielenterveyden haasteiden ehkäisyssä ja hoidossa. Vuosittain noin 25 000 henkilöä sairastaa aivoverenkiertohäiriön. Kehityksellinen kielihäiriö vaikuttaa noin 270 000 henkilön arkeen. Liikunta ja liike ovat aivoterveyden kulmakiviä.

Liikuntafoorumin 2023 Mielenterveys ja aivoterveys sekä liikkuminen -sessiossa kuullaan, miten liikunta ja liikkuminen tukevat mielenterveyttä ja aivoterveyttä sekä miten liikkumista hyödynnetään osana mielenterveyden hoitoa ja ennaltaehkäisyä. Tutustu session puhujiin (alla) ja ilmoittaudu mukaan 30.9. mennessä täällä!

BEN SINGH työskentelee tutkijana South Australian yliopistossa Australiassa. SINGH oli mukana toteuttamassa tutkimuskatsausta, joka kokosi yhteen valtavan määrän tutkimuksia liikunnan vaikutuksista mielenterveyden ongelmien hoidossa. Australialainen tutkijaryhmä raportoi tuloksistaan arvovaltaisessa British Journal of Sports Medicine -tiedelehdessä. Tuloksena oli, että liikunta voi hoitaa masennusta ja ahdistusta paremmin kuin terapia tai lääkehoidot. Teho on jopa puolitoista kertaa suurempi. Liikuntafoorumissa Ben Sing avaa (etänä) miten liikunta ja liikkuminen tukevat mielenterveyttä.

TANJA LAUKKALA työskentelee ylilääkärinä HUS Psykiatrian Mielialalinjalla. Laukkala on myös Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin Käypä hoidon Psykiatrian alojen neuvottelukunnan puheenjohtaja. Neuvottelukunta koordinoi psykiatrian alan Käypä hoito -suosituksia. Liikunta mainitaan nykyään osana depression ja muiden psyykkisten sairauksien hoitoa useissa psykiatrisissa Käypä hoito -suosituksissa, mutta miten liikunta näkyy käytännön työssä? Foorumissa Laukkala avaa, miten liikkumista ja liikuntaa hyödynnetään osana mielenterveyden hoitoa ja ennalta ehkäisyä.


MIKA PYYKKÖ on Aivoliiton toiminnanjohtaja. Aivoliitto tekee työtä aivoterveyden hyväksi ja edustaa henkilöitä, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH). Aiemmin Pyykkö on työskennellyt muun muassa Sitrassa projektijohtajana, Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen (TEM) johtajana sekä RAY:n avustusosaston vetäjänä. Pyykkö on myös ollut maajoukkuetason urheilija ja valmentaja. Aivoliitossa Pyykkö haluaa korostaa kokonaisvaltaista terveysnäkemystä sekä siihen liittyen ennakoivan ja ehkäisevän toiminnan mahdollisuuksia. Foorumissa Pyykkö avaa liikkumisen ja muiden tekijöiden merkitystä aivoterveydelle.