Siirry sisältöön

Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan arviointi käynnistyy

Valtion liikuntaneuvosto on tilannut Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman ulkoisen arvioinnin toteuttamisen Kansalliselta koulutuksen arviointikeskukselta (Karvi). Arviointi käynnistyy joulukuussa 2023, ja arvioinnin tulokset julkaistaan kesäkuussa 2024.

Väestön liikkumisen lisääminen on ollut viimeisimpien hallituskausien keskeinen liikuntapoliittinen tavoite. Liikuntatottumusten muodostuminen alkaa varhain, jo noin kolmevuotiaasta alkaen. Valtaosa lapsen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista valinnoista tapahtuu perheissä. Ratkaisevaa on myös laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan järjestäminen.

Varhaiskasvatusikäisten lasten liikuntaa ja liikkumista on edistetty viime vuosina erityisesti Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnalla (ent. Ilo kasvaa liikkuen). Liikkuvan varhaiskasvatuksen tavoitteena on, että jokaisella lapsella on mahdollisuus liikkua päivittäin riittävästi ja monipuolisesti sekä kokea liikkumisen iloa varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaisesti. 

Liikkuva varhaiskasvatus on julkaissut seurantaraportteja toimenpiteiden toteutumisesta. Valtion liikuntaneuvosto on myös arvioinut suppeasti Liikkuva varhaiskasvatus -toimintaa sekä yleisemmin liikuntaa varhaiskasvatuksessa osana opetus- ja kulttuuriministeriön arviointiaan (valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2023:17). Ohjelmasta ei ole aiemmin toteutettu perusteellista ulkoista arviointia.

Liikkuva varhaiskasvatus -arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa toiminnan tuloksista sekä vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa toiminnan organisoinnista, ohjauksesta ja seurannasta sekä hankeavustamisesta. Lisäksi arvioinnissa esitetään johtopäätökset ja kehittämissuositukset Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan kehittämiseksi.

Valtion liikuntaneuvosto on tilannut arvioinnin toteuttamisen Kansalliselta koulutuksen arviointikeskukselta (Karvi). Arviointi käynnistyy joulukuussa 2023, ja arvioinnin tulokset julkaistaan kesäkuussa 2024. Arvioinnin toteutuksesta Karvissa vastaavat arviointiasiantuntija Kati Isoaho ja ulkoinen asiantuntija Julia Kuusiholma-Linnamäki.

Valtion liikuntaneuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka lakisääteisenä tehtävänään arvioi valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella, tekee aloitteita ja esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja toimialansa liikuntamäärärahojen käytöstä ja strategisesti merkittävistä liikuntaa koskevista asioista. Valtioneuvosto asettaa liikuntaneuvoston eduskunnan toimikaudeksi.

Lisätiedot:

  • Minttu Korsberg, pääsihteeri, valtion liikuntaneuvosto, puh. 0295 330 018 tai minttu.korsberg@gov.fi
  • Kati Isoaho, arviointiasiantuntija, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi), Liikkuva varhaiskasvatus -arvioinnin projektipäällikkö, puh. 029 533 5501 tai kati.isoaho@karvi.fi