Siirry sisältöön

Valtion liikuntaneuvoston toimintakertomus 2015–2019

Julkaisu
Valtionhallinto

Valtion liikuntaneuvoston toimintakertomuksessa esitetään liikuntaneuvoston ja sen jaostojen keskeiset suositukset toimikaudelta 2015–2019. Lisäksi toimintakertomus kokoaa yhteen liikuntaneuvoston toimikauden keskeiset toimenpiteet.

Valtioneuvosto asetti 27.8.2015 liikuntaneuvoston toimikaudelle 2015–2019. Liikuntaneuvoston puheenjohtajaksi asetettiin Tapio Korjus. Kyseessä oli ensimmäinen liikuntaneuvosto, joka toimi huhtikuussa 2015 voimaan astuneen uusitun liikuntalain ja liikunta-asetuksen aikana.

Liikuntaneuvoston toimikauden 2015–2019 aikana esille nousivat erityisesti liikuntakulttuurin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset, väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistäminen entistä poikkihallinnollisemmin sekä tietopohjan kehittäminen arviointityön tueksi. Toimikauden aikana julkaistiin lokakuussa 2018 ensimmäinen valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta, joka herätti runsasta keskustelua 2020-luvun liikuntapolitiikan tavoitteista ja toimenpiteistä. Selonteon tausta-aineistona toimi liikuntaneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama tutkimuskatsaus.

Liikuntaneuvoston toimikauden suositukset liittyvät seuraaviin teemoihin:

  1. Liikunnan ja liikkumisen poikkihallinnollinen edistäminen
  2. Politiikkatoimien tietoperusteisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin vahvistaminen
  3. Liikkumisvaikutusten arviointi mukaan kaikkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon
  4. Liikunnan valtionavustusjärjestelmän kehittäminen
  5. Valtion liikuntaneuvoston työn vaikutusten ja vaikuttavuuden seuranta

Lisätietoa:
pääsihteeri Minttu Korsberg
Valtion liikuntaneuvosto
Puh. 0295330018 / 0505732387
etunimi.sukunimi@minedu.fi

VLN 2019:7 Valtion liikuntaneuvoston toimintakertomus 2015–2019 (PDF, 6 Mt)