Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014.

Julkaisu
Lapset ja nuoretTutkimus

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa 2014 -tutkimusraportti (LIITU) on valtakunnallinen ja monitieteinen tilannekatsaus liikunnan eri ulottuvuuksista viides-, seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisilla lapsilla ja nuorilla. Raportissa käsitellään liikunnan määrää, koululiikuntaa, koettuja liikunnan esteitä, liikkumisympäristöjä, vanhempien merkitystä lasten liikunnassa, seuratoimintaa, kuten myös urheiluvammoja. Raportin monitieteinen lähestymistapa mahdollistaa aiempaa paremmin lasten ja nuorten liikunnan kokonaiskuvan hahmottamisen.

LIITU-raportin tulokset vahvistavat näkemystä siitä, että lasten liikunta-aktiivisuus vähenee Suomessa merkittävästi iän myötä. Yhdeksäsluokkalaisista vain joka kymmenes liikkuu suositusten mukaisesti tunnin päivässä. Vaikka yli puolet 11–15-vuotiaista on mukana seuratoiminnassa, vain viidennes liikkuu päivittäin toivotusti. Lasten ja nuorten yleisimmät esteet liikunnan harrastamiselle olivat yksilöllisiä, omaan kehollisuuteen ja pätevyyteen liittyviä: liikkumaan ei viitsitä lähteä, siihen ei ole aikaa tai aika kuluu muissa harrastuksissa.

Tutkimustulosten perusteella on välttämätöntä saada aikaan kehitystä, jolla liikunnallinen elämäntapa yhdistyisi vahvemmin osaksi lasten ja nuorten arkisia toimia: koulumatkoja, kavereiden kanssa vietettyä aikaa, välitunteja ja liikkumista paikasta toiseen. Organisoidun liikunnan suosio ei tutkimustulosten mukaisesti yksin riitä turvaamaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta riittävää fyysistä aktiivisuutta.

Raportin tiedot pohjautuvat Jyväskylän yliopiston toteuttamaan LIITU-tutkimukseen, joka toteutettiin samassa yhteydessä WHO-Koululaistutkimuksen aineistonkeruun kanssa keväällä 2014. LIITU-tutkimukseen vastasi 3071 lasten ja nuorta. Tutkimuksen toteuttamista rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

 

VLN 2015:2 Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014 (PDF, 3 Mt)