Siirry sisältöön

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999–2011

Julkaisu
Lapset ja nuoretValtionhallinto

Nuorten harrasteliikuntaa on tuettu 2000-luvulla lukuisten hankkeiden kautta. Tässä tutkimuskoosteessa tarkastellaan 2000-luvulla toteutettuja nuorten (13–19-vuotiaat) harrasteliikunnan kehittämishankkeita ja kampanjoita, joiden rahoituksesta on vastannut opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Kehittämistoimenpiteet ovat olleet osa Lasten ja nuorten liikun-taohjelmaa (LNO), jonka tavoitteena on ollut lasten ja nuorten liikunnan laaja-alainen kehittäminen. Tutkimuskoosteen tavoitteena oli keskittyä valtakunnallisesti toteutettuihin kehittämistoimenpiteisiin, joiden keskeisenä koordinoijana on toiminut Nuori Suomi ry.

Saatavilla olleiden talouslukujen mukaan tukien, kampanjoiden ja hankkeiden kautta harrasteliikunnan kehittämiseen käytettiin rahaa yli neljä miljoonaa euroa. Todellisuudessa summa on tätä suurempi, koska mukana eivät olleet kaikkien toteutettujen toimenpiteiden kulut ja tuet.

Hankkeiden ja kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on ollut:

  1.  nuorten harrasteliikunnan kehittäminen siten, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus ylläpitää lajitaitoja harrastuksenomaisesti tai aloittaa kokonaan uusi liikuntalaji murrosiässä,
  2. nuorten vaikuttamismahdollisuuksien ja osalli-suuden tukeminen liikunnan suunnittelu- ja toteutusvaiheessa,
  3. liikunnan määrän lisääminen.

Tutkimuskoosteeseen on koottu tiedot seuraavista kampanjoista tai hankkeista: Mä oon täällä!, Your-Move, seuratoiminnan kehitystuki, lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeet ja lajiliittohankkeet. Näiden lisäksi tarkastellaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten liikuntahankkeita, lajiliittojen lisenssitietoihin perustuvia tutkimuksia sekä Ruotsin ja Norjan seuratukea.

Tutkimuskooste on yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa. Julkaisun toimittamisesta on vastannut Kati Lehtonen.

 

VLN 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999–2011 (PDF, 2 Mt)