Siirry sisältöön

Valtion liikuntaneuvoston kannanotto: Liikuntapaikkojen energiakustannusten nousua kompensoitava harrastamisen turvaamiseksi

Lausunto
KunnatOlosuhteetValtionhallinto

Valtion liikuntaneuvosto esittää, että valtionhallinnossa etsitään erityisiä keinoja tukea liikuntapaikkojen ylläpitäjiä nousseiden energiakustannusten kattamisessa. Liikuntapaikkojen omistajia ja ylläpitäjiä on tärkeää kannustaa energiansäästötoimiin. Liikuntapaikkojen valtionavustamisessa on tärkeää jatkossa priorisoida energiatehokkuutta parantavia hankkeita.

Sähkömarkkinoiden epävakaan tilanteen vuoksi sähkön hinta on jopa nelinkertaistunut vuoden aikana. Nousevan hintatrendin on ennakoitu jatkuvan tulevan talven yli. Myös lämmityksen kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi.

Monien laajoja käyttäjäryhmiä palvelevien liikuntapaikkojen (kuten uimahallit, jäähallit ja palloiluhallit) ylläpito kuluttaa paljon energiaa. Valtaosa liikuntapaikoista on kuntien omistamia ja ylläpitämiä, joten kohonneet energiakustannukset aiheuttavat haasteita erityisesti kuntien taloudelle, mutta myös liikuntapaikkoja omistavien yksityisten yritysten ja urheiluseurojen taloudelle.

Kohonneet energiakustannukset vaikuttavat myös liikunnan harrastamisen hintaan ja liikuntamahdollisuuksiin. Energian hinnan nousua on ollut pakko siirtää harrastamisen hintaan, mikä kuormittaa ihmisten jo muutenkin nousseita elinkustannuksia. Monet kunnat ja urheiluseurat joutuvat miettimään liikuntapaikkojen aukioloaikojen supistamista tai jopa niiden sulkemista kokonaan.

Koronapandemian jälkeen monet lapset ja nuoret sekä aikuiset ja ikääntyneet ovat juuri palanneet liikuntaharrastuksiin. Nyt on tärkeää varmistaa niin yksilöiden kuin yhteiskunnan kannalta, että väestön liikunnan harrastaminen ei katkea uudestaan kohonneista harrastamisen kustannuksista ja liikuntamahdollisuuksien rajoittumisesta johtuen. Liikuntapaikkojen sulkemisia tulisi pyrkiä välttämään viimeiseen saakka.

Hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2023 linjattiin toimia, joilla sähkön hinnan voimakasta nousua pyritään kompensoimaan väestölle. Sähköenergian arvonlisäverokantaa alennetaan 10 prosenttiin joulu-huhtikuun osalta. Tämän lisäksi valmistellaan muun muassa erillinen sähkövähennys ja määräaikainen sähkötuki.

Valtion liikuntaneuvosto esittää, että valtionhallinnossa etsitään erityisiä keinoja tukea myös liikuntapaikkojen ylläpitäjiä (kunnat ja yksityiset liikuntapaikat) nousseiden energiakustannusten kattamisessa. Liikuntapaikkojen omistajia ja ylläpitäjiä on tärkeää kannustaa energiansäästötoimiin. Monissa liikuntapaikoissa energiankulutusta onkin jo vähennetty esimerkiksi vähentämällä valaistusta, laskemalla liikunta- ja oheistilojen lämpötiloja sekä sulkemalla saunoja.

Lisäksi liikuntapaikkojen valtionavustamisessa on tärkeää jatkossa priorisoida liikuntapaikkojen energiatehokkuutta parantavia hankkeita. Myös erilaisilla valtion vihreän siirtymän rahoitusinstrumenteilla olisi perusteltua rahoittaa liikuntapaikkojen energiatehokkuutta edistäviä rakennushankkeita.

Valtion liikuntaneuvosto antoi 21.9.2022 kokouksessaan lausunnon valtion talousarvioon otettavista liikuntamäärärahoista. Liikuntaneuvosto nostaa lausunnossaan esiin huolen liikuntapaikkojen energiakustannusten nousun vaikutuksista liikunnan harrastamisen mahdollisuuksiin. Lue koko valtion liikuntaneuvoston talousarviolausunto kokonaisuudessaan: www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/lausunto-talousarvioesityksesta-2023/


Lisätietoja:
Paavo Arhinmäki
puheenjohtaja
valtion liikuntaneuvosto
paavo.arhinmaki@hel.fi

Minttu Korsberg
pääsihteeri
valtion liikuntaneuvosto
minttu.korsberg@gov.fi tai 029 533 0018

Valtion liikuntaneuvoston kannanotto liikuntapaikkojen energiakustannusten noususta (PDF, 538 kt)