Siirry sisältöön

Kuntalaisten kokemustieto liikuntapaikkojen laadun arvioinnissa

Julkaisu
IkääntyneetKunnatLapset ja nuoretOlosuhteetTutkimusTyöikäisetYhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli kehittää liikuntapaikkoja yhteistyössä eri-ikäisten kuntalaisten ja päättäjien kanssa, hankkia tietoa liikuntapaikkojen tilasta eri väestöryhmien näkökulmista sekä luoda kunnallisten palvelujen arviointiin toimintamalli, jolla on kunnissa jatkuvuutta. Tutkimuksen tavoitteena on edistää kuntalaisten kokemustiedon käyttöä alueellisissa ja valtakunnallisissa arvioinneissa.

 

 

Tässä tutkimushankkeessa tarkastellaan liikuntapaikkojen vastaavuutta eri väestöryhmien tarpeisiin neljästä eri näkökulmasta. Ensimmäisenä tavoitteena selvitettiin keskustelupäivämenetelmän soveltuvuutta liikuntapaikkojen laadun arviointiin. Menetelmä todettiin toimivaksi ja sitä kautta täyttyi myös toinen tavoite: eri-ikäisten kuntalaisten ja erityisryhmien kokemustiedon kerääminen liikuntapaikkojen laadusta. Kolmantena tasona tutkimuksessa sidottiin kuntalaisten tekemät kehittämisehdotukset osaksi liikuntaa koskevaa kunnallista päätöksentekoa. Neljäntenä tasona otetaan kantaa siihen, kuinka kuntalaisten kokemustieto tulisi jatkossa paremmin huomioida välttämättömänä osana paikallista ja valtakunnallista peruspalveluiden arviointia ja päätöksentekoa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Suomessa kehitetty deliberatiivisen demokratian keskustelupäivämenetelmä sopii hyvin kuntalaisten kokemustiedon tavoittamiseen liikuntapaikkojen käyttäjinä. Menetelmän avulla kerättyjen kuntalaisten mielipiteiden ja heidän niiden pohjalta päättäjille valmistelemien puheenvuorojen perusteella voidaan todeta, että eri-ikäisten ja erityisryhmien näkökulmat ovat liikuntapaikkojen suunnittelussa ja tarjoamisessa heikosti huomioituja. Esimerkiksi uimahalleissa ei oteta riittävästi huomioon lasten ja nuorten tarpeita hupiuintiin ja toisaalta esimerkiksi ikäihmisillä on vaikeuksia saada käyttöönsä liikuntasalien vuoroja.

Tutkimus osoittaa, että jokaisella ikä- ja erityisryhmällä on myös omia, muista ryhmistä erovia liikuntapaikkatoiveita, kuten puhtaan lumen leikkipaikat (lapset), skeittipaikkojen kunnostaminen (nuoret), erilaisten reitistöjen kehittäminen (aikuiset), sporttikortin ikärajojen laventaminen (eläkeläiset), liikuntatapahtumien tulkkaukset tai vammaisystävälliset uimarannat (erityisliikuntaryhmät). Erityisryhmien tarpeiden huomiointi suunnittelussa ja isojen liikuntapaikkakohteiden käyttäjinä vaihtelee eri kohteissa jopa yksittäisen paikkakunnan sisällä.

Tutkimusraportti on yhteisjulkaisu Nuorisotutkimusseura ry:n kanssa. Tutkimuksen suorittivat Nuorisotutkimusseuran alaisen Nuorisotutkimusverkoston tutkijat Anu Gretschel, Sofia Laine, Pirjo Junttila-Vitikka. Tutkimukseen pyydettiin mukaan kolme erikokoista ja maantieteelliseltä sijainniltaan erilaista kuntaa: Vantaa, Oulainen ja Mikkeli. Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena.

VLN 2013:1 Kuntalaisten kokemustieto liikuntapaikkojen laadun arvioinnissa (PDF, 3 Mt)