Siirry sisältöön

Liikunnan edistämisaktiivisuus Liikkuva koulu -ohjelman kouluissa ja oppilaiden liikuntakäyttäytyminen

Julkaisu
KunnatLapset ja nuoretTutkimus

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) on väestötason trenditutkimus, jossa kerätään tietoa lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä. Viimeisin LIITU-tutkimus 2018 julkaistiin tammikuussa 2019 (Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:1). Liikunnan edistämisaktiivisuus Liikkuva koulu –ohjelman kouluissa ja oppilaiden liikuntakäyttäytyminen -raportissa tarkastellaan yhdessä LIITU 2018 -tutkimuksen tuloksia sekä Liikkuva koulu -ohjelman seurannassa käytetyn koulujen nykytilan arvioinnin tuottamia tietoja koulujen liikunnan edistämisaktiivisuudesta ja sen yhteydestä oppilaiden liikuntakäyttäytymiseen.

LIITU 2018 -tutkimuksen sekä kysely- että liikemittariaineiston perusteella liikunnan edistämistoimiltaan melko aktiivisissa ja aktiivisissa kouluissa oli suurempi osuus liikuntasuosituksen saavuttaneita oppilaita kuin muissa kouluissa.

Liikunnan edistämistoimiltaan aktiivisten ja melko aktiivisten alakoulujen oppilaat olivat hieman aktiivisempia myös välitunneilla verrattuna muiden koulujen oppilaisiin. Myös yläkouluissa liikunnan edistämistoimiltaan aktiivisten koulujen oppilaat olivat keskimäärin muita aktiivisempia välitunneilla.

Alakouluissa niiden oppilaiden osuudet, joiden mukaan oppitunneilla katkaistiin pitkiä istumisjaksoja, kasvoivat hieman sen mukaan, mitä aktiivisempi koulu oli liikunnan edistämistoimiltaan. Yleisintä se oli aktiivisissa alakouluissa, joiden oppilaista hieman alle kolmannes raportoi, että oppitunneilla katkaistiin pitkiä istumisjaksoja. Yläkouluissa pitkiä istumisjaksoja katkaistiin keskimäärin useammin jossain määrin aktiivisissa ja aktiivisissa yläkouluissa. Näiden koulujen oppilaista noin kymmenes raportoi, että oppitunneilla katkaistiin pitkiä istumisjaksoja. Keskimäärin vähiten istumisjaksoja katkaistiin niissä kouluissa, joissa ei oltu tehty Liikkuva koulu –ohjelman nykytila-arviointia.

VLN 2019:3 Liikunnan edistämisaktiivisuus Liikkuva koulu -ohjelman kouluissa. (PDF, 666 kt)