Siirry sisältöön

Liikunnan muutostekijäkortti

Julkaisu
IkääntyneetJärjestötKestävä kehitysKunnatLapset ja nuoretTutkimusValtionhallinto

Liikunnan muutostekijäkortti esittelee päättäjille ja liikkumista edistäville toimijoille keskeisiä tulevaisuuden muutostekijöitä sekä vaihtoehtoehtoiset tulevaisuuskuvat vuodelle 2040. Lisäksi esitellään liikkumisen ja liikunnan edistämisen kannalta keskeisiä kysymyksiä.

Liikuntakulttuuriin ja väestön liikkumiseen vaikuttavat sekä globaalin toimintaympäristön muutokset ja megatrendit että alueellinen kehi­tys. Liikuntakulttuurin toimijoiden on kyettävä toimissaan yhdistä­mään näihin kysymyksiin vaikuttaminen ja sopeutuminen.

Muutostekijäkortin tarkoituksena ei ole ennustaa, mitä tulevaisuu­dessa tulee tapahtumaan, vaan auttaa valmistautumaan mahdollisiin muutoksiin ja tukea nyt tehtävien päätösten kriittistä tarkastelua. Muutostekijöihin liittyy paljon epävarmuuksia, ja niihin tulee suhtau­tua kriittisesti mutta vakavasti.

Muutostekijäkorttiin on valittu viisi merkittävää liikuntaan ja liikku­miseen liittyvää muutostekijää, jotka määriteltiin helmikuussa 2019 valmistuneessa opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapo­litiikan tulevaisuustyössä. Tulevaisuuskuvat valmisteltiin osallistaen ja yhteistyössä toimialan asiantuntijoiden kanssa.

Liikunnan muutostekijäkortti (PDF, 629 kt)