Siirry sisältöön

Liikunta-aktiivisuuden väheneminen murrosiässä

Julkaisu
Lapset ja nuoretTutkimus

Tässä raportissa tarkastellaan nuorten liikunta-aktiivisuuden iänmukaista vähenemistä – drop off -ilmiötä – aiemman kirjallisuuden ja WHO-Koululaistutkimuksen vuosien 1986–2010 aineistojen perusteella.

Tutkimukseen osallistui yli 2000 iältään 11–17-vuotiasta nuorta. Näistä neljännes oli miettinyt viimeisen vuoden aikana harrastuksensa lopettamista. Lisäksi noin joka kymmenes vastaajista osoitti epävarmuutta asian suhteen. Vastaajan ikä oli selkeässä yhteydessä lopettamisajatuksiin, sillä 15 vuotta täyttäneistä 38 prosenttia ilmoitti miettineensä lopettamista. Selvityksen mukaan niillä, jotka eivät harrastuksessaan kokeneet olevansa vapautuneesti oma itsensä, oli viisinkertainen todennäköisyys harrastusta koskeville lopettamisajatuksille. Siten huomio kääntyy valmentajien sosiaalisiin taitoihin ja kykyyn huomioida lasten ja nuorten tarpeet.

Liikuntaharrastuksen jatkumista edesauttavat säännölliset keskustelut valmentajan kanssa, valmentajan kiinnostuneisuus nuoren asioista ja kokemus siitä, että valmentajaa on helppo lähestyä. Oleellista on myös kiinnittää huomiota nuorten haluun ja mahdollisuuteen kuulla hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä asioita seuratoiminnan yhteydessä.

VLN 2013:3 Liikunta-aktiivisuuden väheneminen murrosiässä -raportti (PDF, 2 Mt)