Siirry sisältöön

Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys

Julkaisu
JärjestötValtionhallinto

Toimialaprojektin tavoitteena oli selvittää, miten liikunnan ja urheilun kentän toimialoittaminen on vaikuttanut liikunnan kansalaistoimintaan ja liikuntajärjestöjen toimintatapaan.

Raportin ensimmäisessä luvussa tarkastellaan, miten toimialat kehkeytyivät suomalaisen urheilun vanhan hierarkkisen ja edustuksellisen pyramidirakenteen murentuessa. Uusi toimialakohtainen toimintamalli pohjautui useaan keskukseen ja niiden kevyeen yhteenliittymään (SLU). Toisessa luvussa tarkastellaan lähemmin toimialojen ja valtakunnallisten toimialajärjestöjen syntyprosessia. Tällä hetkellä toimialoja on viisi: lasten ja nuorten liikunta, kunto- ja terveysliikunta, kilpa- ja huippu-urheilu, erityisliikunta sekä opiskelija- ja koululaisliikunta.

Raportin kolmas luku valottaa, miten valtio siirtyi rakenteellisen muutoksen rinnalla ja siihen kytkeytyen valtakunnallisten liikuntajärjestöjen tulosperusteiseen avustamiseen. Lajiliitoille määriteltiin toimialajakoa noudattelevat tulosalueet. Tulosaluekohtainen tulos pisteytettiin laadun, määrän ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden perusteella. Raportin luvuissa kolme ja neljä on selvitetty järjestöjen yleisten taloudellisten puitteiden kehittymistä.

Toimialaprojekti lähti liikkeelle opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta ja sen rahoittamana. Projektin ovat toteuttaneet yhteistyössä neljä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa (KIHU) ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiössä (LIKES) työskentelevää tutkijaa. Projektin vastuuhenkilönä on toiminut Jarmo Mäkinen (KIHU). Muut tutkijat ovat Outi Aarresola (KIHU), Maarit Nieminen (KIHU), Kati Lehtonen (LIKES) sekä Jari Lämsä (KIHU). Lisäksi Mikko Kärmeniemi (KIHU) on avustanut talousaineiston digitoinnissa.

VLN 2012:6 Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys (PDF, 9 Mt)