Siirry sisältöön

Selvitys valtionhallinnon toimenpiteistä lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi

Julkaisu
JärjestötLapset ja nuoretPoikkihallinnollisuusValtionhallinto

Selvitystyössä muodostetaan kokonaiskuvaus valtionhallinnon eri toimialojen ohjauksesta ja toimenpiteistä, joilla on edistetty lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastaa. Tulosten perusteella vahvistetaan ymmärrystä valtionhallinnon merkityksestä harrastusmahdollisuuksien edistäjänä ja luodaan edellytyksiä asian systemaattiselle edistämiselle, seuraamiselle ja vaikutusten arvioinnille.

Lukuisilla valtionhallinnon toimialoilla, kuten liikunta-, nuoriso-, koulutus-, kulttuuri- ja hyvinvointi- ja terveyspolitiikassa, on tavoitteena joko suoraan tai välillisesti edesauttaa sitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus mielekkääseen harrastetoimintaan. Kokonaiskuva valtionhallinnon toimenpiteistä, resursoinnista sekä tuloksista on puuttunut. Tarve kokonaiskuvan saamiselle harrastustoimintaan vaikuttavasta valtionhallinnon informaatio-, resurssi- ja normiohjauksesta on nostettu esille useassa yhteydessä.

Valtion nuorisoneuvosto, valtion liikuntaneuvosto ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) käynnistivät keväällä 2017 arvioinnin, jonka tavoitteena oli selvittää valtion merkitys lasten ja nuorten harrastustoiminnan mahdollistajana. Selvityksessä analysoitiin kaikkien valtionhallinnon toimialojen, kuten opetus-, liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet vuodesta 2005 lähtien. Syvällisempi katsaus tehtiin vuodesta 2016.

Selvityksen mukaan valtionhallinnon eri toimialat tukevat lasten ja nuorten harrastustoimintaa yhteensä 250–300 miljoonalla eurolla vuosittain. Avustusmuotoja harrastamisen edistämiseen joko suoraan tai välillisesti on vuositasolla yli 20. Myös ohjelmat, työryhmät ja erilaiset strategiatyöt ovat olleet yleisiä. Selvityksen mukaan valtion ohjauksella ei ole kyetty turvaamaan erityisesti niiden lasten ja nuorten osallistumista, jotka eniten tarvitsevat tukea harrastustoimintaan.

Selvityksessä suositetaankin, että valtionhallinnossa laaditaan kaikkien hallinnonalojen yhteiset, mitattavat tavoitteet lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittämiseksi. Strategian myötä runsaslukuisia avustusmuotoja tulisi koota vaikuttavimpiin kokonaisuuksiin. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten näkökulma tulee huomioida aiempaa konkreettisemmin.

”Selvityksestä valtionhallinnon toimenpiteistä lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi” on vastannut Owal Group Oy.

VLN 2018:1: Selvitys Valtionhallinnon toimenpiteistä lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi (PDF, 7 Mt)