Siirry sisältöön

Tutkimuskatsaus liikuntapoliittisen selonteon tausta-aineistoksi

Julkaisu
Huippu-urheiluIkääntyneetJärjestötKoulutusKunnatLapset ja nuoretOlosuhteetSoveltava liikuntaTutkimusTyöikäisetValtionhallintoYhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tutkimuskatsaus liikuntapoliittisen selonteon tausta-aineistoksi -raportissa esitellään kootusti tutkimustuloksia väestön liikuntakäyttäytymisestä ja fyysisestä aktiivisuudesta sekä niiden yhteyksistä terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Lisäksi katsauksessa esitellään tutkimushavaintoja liikuntakulttuurin muutoksesta, kansalaistoiminnasta sekä kilpa- ja huippu-urheilusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 1.11.2016 työryhmän selkiyttämään valtion roolia
ja ohjauskeinoja suomalaisen liikunta- ja urheilukulttuurin edistämisessä. Työryhmä julkaisi työnsä tulokset 12.9.2017. Työryhmä teki kaikkiaan 17 kehittämisehdotusta. Keskeisimpänä linjauksenaan työryhmä piti välttämättömänä parlamentaarisen liikuntapoliittisen selonteon laatimista, jossa linjattaisiin tulevien vuosien valtionhallinnon liikuntapoliittiset tavoitteet, toimenpiteet ja rahoitus.

Valtioneuvosto antoi selonteon liikuntapolitiikasta lokakuussa 2018. Liikuntapoliittisessa selonteossa linjataan valtion liikuntapoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä tuleville vuosille. Osana selonteon valmistelua Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta laati tutkimuskatsauksen selonteon tausta-aineistoksi.

Tutkimuskatsauksen tulokset esitätään kolmessa pääluvussa. Ensimmäiseksi valaistaan tutkimustuloksia, jotka käsittelevät liikuntakäyttäytymistä ja fyysistä aktiivisuutta sekä niiden edistämistä ja edellytyksiä. Toisessa pääluvussa raportoidaan fyysisen aktiivisuuden yhteyksistä terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Katsauksen kolmannessa pääluvussa nostetaan esiin tutkimushavaintoja liikuntakulttuurin muutoksesta, kansalaistoiminnoista sekä kilpa- ja
huippu-urheilusta. Tutkimuskatsauksen johtopäätökset esitätään neljännessä
pääluvussa.

Tutkimuskatsauksen toimittamisesta ovat vastanneet Hannu Itkonen (Jyväskylän yliopisto), Kati Lehtonen (LIKES-tutkimuskeskus) ja Outi Aarresola (Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU).

VLN 2018:6 Tutkimuskatsaus liikuntapoliittisen selonteon tausta-aineistoksi (PDF, 36 Mt)