Siirry sisältöön

Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä -selvityksen taustamateriaali

Julkaisu
Soveltava liikuntaValtionhallintoYhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä -selvityksen taustamateriaalissa arviot toimintarajoitteisten henkilöiden määrästä, elämäntilanteesta, liikunnan harrastamisesta sekä liikkumisen, liikunnan ja urheilun esteistä ja edesauttavista tekijöistä. Lisäksi materiaalissa esitellään valtionhallinnon keskeinen ohjaus ja toimenpiteet toimintarajoitteisten liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseksesi.

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) tilasi kesällä 2017 Liikuntatieteelliseltä Seuralta (LTS)
arvioinnin ”valtionhallinnon toimenpiteistä ja ohjauskeinoista liikkumis- ja toimintaesteisten
arkiliikunnan, liikunnan ja huippu-urheilun edistämiseksi ”. Arviointityön
tuloksena syntyi kolme julkaisua: loppuraportti ”Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun
edistäjänä” (Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2018:2), sitä taustoittava
laajempi selvitys (tämä julkaisu) sekä arvioinnin yhteydessä toteutettu kuntaselvitys
”Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2017” (Timo Ala-Vähälä, Valtion liikuntaneuvoston
julkaisuja 2018:3).

Arviointi- ja selvitystyön tavoitteena oli tuottaa tietoa soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun
ohjauksesta ja arvioinnista valtionhallinnon toimenpiteiden kehittämiseksi.
Selvityksen keskeistä aineistoa olivat haastattelut sekä asiakirja- ja tutkimustieto.
Tässä laajemmassa taustoittavassa selvityksessä käydään läpi arviointiteemaan
liittyvä asiakirja- ja tutkimusaineisto, jonka perusteella laadittiin loppuraportti. Aineistosta tehdyt johtopäätökset ja havainnot on esitetty arviointityön loppuraportissa.

Taustoittavan selvityksen kirjoittamisesta on vastannut Saku Rikala Liikuntatieteellinen
Seura ry:stä.

VLN 2018:4 Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä -selvityksen taustamateriaali (PDF, 926 kt)