Siirry sisältöön

Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä

Julkaisu
Soveltava liikuntaValtionhallintoYhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tämä julkaisu on valtion liikuntaneuvoston (VLN) Liikuntatieteelliseltä Seuralta (LTS) tilaama arviointi ”valtionhallinnon toimenpiteistä ja ohjauskeinoista liikkumis- ja toimintaesteisten arkiliikunnan, liikunnan ja huippu-urheilun edistämiseksi ”. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa valtionhallinnon toimenpiteiden kehittämiseksi soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun ohjauksessa ja arvioinnissa.

Erityisryhmien liikunta, erityisliikunta, soveltava liikunta ja vammaishuippu-urheilu ovat tunnettuja käsitteitä valtion liikuntapolitiikassa. Valtionhallinnolla on pitkät perinteet soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistämisessä. Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun historia osoittaa, että kun valtionhallinto on ”ottanut roolia” alan kehittämisessä, toiminta on nytkähtänyt kentällä eteenpäin.

Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä -selvityksen mukaan valtion liikuntahallinto kohdensi soveltavaan liikuntaan ja vammaisurheiluun suoraan noin kolme prosenttia valtion liikuntamäärärahoista. Lisäksi toimintarajoitteisten liikunnan ja urheilun edistäminen on inklusiivisesti mukana valtaosassa liikuntahallinnon muita määrärahoja ja avustuksia. Muut hallinnonalat rahoittavat soveltavaa liikuntaa epäsuorasti huomattavasti liikuntahallintoa enemmän.

Selvitys osoitti soveltavan liikunnan keskeisiksi kehittämistarpeiksi muun muassa toimialueen rajauksen epätarkkuuden, koordinaation puutteen valtionhallinnossa, tavoitteiden yleisyyden, strategioiden heikon tunnistettavuuden, arviointiohjauksen vähäisyyden, hallinnonalojen yhteisten työtapojen vähäisyyden sekä hallinnon ja järjestöjen satunnaisen vuorovaikutuksen.

Selvityksessä esitettiin kahdeksan suositusta:

  1. Luodaan liikuntahallinnolle seuranta- ja arviointijärjestelmä.
  2. Panostetaan ”tiedolla johtamisessa” myös johtamiseen.
  3. Varmistetaan toimintarajoitteisten ja -esteisten huomioon ottaminen koko väestölle kohdennetuissa liikuntatoimenpiteissä.
  4. Hyödynnetään hallinnon ja järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.
  5. Lisätään hallinnonalojen yhteistyötä yhteisten nimittäjien pohjalta (yhdenvertaisuus, esteettömyys, ikääntyminen).
  6. Toteutetaan liikuntaa ohjaavia, eriarvoisuutta vähentäviä säädöksiä siinä laajuudessa kuin ne on tarkoitettu.
  7. Lisätään toimenpiteitä kohderyhmiin, joiden edellytykset oman hyvinvoinnin edistämiseen liikunnan avulla ovat heikoimmat ja joiden tukeminen tuottaa suurimmat yhteiskunnalliset hyödyt.
  8. Turvataan liikkumis- ja toimintaesteisille liikunta myös harrastuksena (ei vain kuntoutus- ja urheilumielessä).

Selvityksen kirjoittamisesta ovat vastanneet Teijo Pyykkönen ja Saku Rikala (Liikuntatieteellinen Seura ry).

VLN 2018:2: Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä (PDF, 1 012 kt)