Siirry sisältöön

Maa- ja metsätalousministeriö

Intressi liikunnan edistämiseen

Maaseudun elinvoimaisuuden, ihmisten hyvinvoinnin (etenkin maaseudulla) sekä luonnonvarojen kestävä käytön edistäminen.

Perustiedot

Vastuulla

 1. Maa- ja puutarhatalous
 2. Maaseudun kehittäminen
 3. Metsätalous
 4. Kala-, riista- ja porotalous
 5. Elintarvikkeet
 6. Maatalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja laatu, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinterveys
 7. Maanmittaus
 8. Vesitalous

Talous

2,7 mrd. € / 4,8 % valtion talousarviosta (2018).

Henkilöstö

Ministeriössä on noin 250 työntekijää, koko hallinnonalalla 4200 työntekijää (2019)

Hallinnonalan keskeiset virastot

Ruokavirasto, Luonnonvarakeskus Luke, Maanmittauslaitos, Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Vastuullinen ja uudistuva ruokajärjestelmä
 • Uudistuva ja kestävä luonnonvaratalous
 • Monipuolinen yritystoiminta ja menestyvä maaseutu, monipaikkaisuus ja verkostot
 • Luotettavat ja laajakäyttöiset paikka-,kiinteistö- ja huoneistotiedot

Toimenpiteet

 • Luonnon virkistyskäytön, toiminnallisten luontoharrastusten ja luontomatkailun edistäminen sekä tutkimustoiminta
 • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman liikuntaa edistävät hankkeet ja 4H-toiminta
 • Hevostalouden ja -urheilun edistäminen
 • Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatietojen kehittäminen (muun muassa liikunnassa ja urheilussa käytettävät kartat ja karttapalvelut)

Keskeiset mittarit

 • Retkeilyalueiden käyntimäärät
 • Vapaa-ajan kalastuksen, metsästyksen, marjastamisen ja sienestämisen harrastajamäärät
 • Metsästys- ja kalastuslupien määrä
 • Liikkumista ja liikuntaa edistävien maaseuturahaston kehittämishankkeiden määrä ja euromäärät
 • Hevosurheilun harrastajamäärä
 • Hevostalouden yritysten määrä, työllistäminen ja liikevaihto

Resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • Maaseuturahaston hankeavustukset liikunnan edistämiseen, noin 10–12 miljoonaa euroa/vuosi (julkinen rahoitus yhteensä)
 • Metsähallitukselle luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun edistämiseen, 5,8 miljoonaa euroa (2019)
 • Eräpalvelujen momenttirahoitus, 0,55 miljoonaa euroa/vuosi

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Valtionapu 4H-toimintaan 3,9 miljoonaa euroa (2019)
 • Hevostalouden edistämiseen, 40,2 miljoonaa euroa (2019)
 • Maanmittaukseen ja tietovarantoihin (muun muassa paikkatietojen ja karttojen ylläpitäminen ja kehittäminen), 55,6 miljoonaa euroa (2019)

Keskeinen lainsäädäntö

 • Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta
 • Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta
 • Laki metsähallituksesta
 • Kalastuslaki
 • Metsästyslaki

Kehittämiskohteita (VLN:n määrittelemät)

 • Ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön hallinnollinen hajanaisuus ja koordinoinnin puute
 • Metsästyksen ja vapaa-ajankalastuksen harrastuskertojen ja harrastajien määrä, ikääntyminen ja sukupuolijako
 • Liikuntapalveluiden ja -mahdollisuuksien alueellisen tasa-arvon edistäminen
 • Luontomatkailupalvelujen tarjonnan hajanaisuus, asiakaslähtöinen markkinointi sekä tietopohjan hajanaisuus ja puutteellisuus
 • Monipuolisen hevostalouden ja -urheilun toimintaedellytyksien ja harrastusmahdollisuuksien turvaaminen
 • Tiedon tuottamisen, koostamisen ja jakamisen sekä erilaisten palveluiden kehittäminen liittyen ulkoiluun, luonnon virkistyskäyttöön ja aktiivisiin luontoharrastuksiin