Siirry sisältöön

Puolustusministeriö

Intressi liikunnan edistämiseen

Väestön (etenkin asevelvollisten) fyysisen ja henkisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen poikkeusolojen ja rauhanajan tarpeisiin, osana sotilaallisen valmiuden suorituskyvyn ylläpitoa.

Perustiedot

Vastuulla

 1. Puolustuspolitiikka
 2. Sotilaallinen maanpuolustus
 3. Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen
 4. Sotilaallinen kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminta

Talous

2,92 mrd € / 5,2 % valtion talousarviosta (2018)

Henkilöstö

Puolustusministeriössä noin 130 työntekijää, koko hallinnonalalla noin 12800 työntekijää (2019)

Hallinnonalan keskeiset virastot

Puolustusvoimat ja Puolustushallinnon rakennuslaitos

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Ennaltaehkäisevä sotilaallinen puolustuskyky
 • Suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka
 • Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen
 • Turvallinen yhteiskunta

Toimenpiteet

 • Varusmiesten liikuntakoulutus ja fyysinen koulutus sekä vapaa-ajan liikunta
 • Urheilukoulu, liikunta-aliupseerit sekä kansallinen ja kansainvälinen kilpailu- ja valmennustoiminta
 • Puolustusvoimien henkilöstöliikunta
 • Muu väestön liikunnan ja urheilun edistäminen (puolustusvoimien TYKY-toiminta ja maanpuolustusjärjestöjen liikuntatoiminta)
 • Liikuntahankkeet ja -tutkimus sekä liikunnan täydennyskoulutus

Keskeiset mittarit

 • Varusmiesten kuntotestit
 • Liikunnan määrä osana koulutusta
 • Varusmiesten liikuntakerhojen määrä sekä osallistujien/kirjattujen suoritusten määrä
 • Varusmiespalveluksen keskeyttäneiden määrä, perusteena fyysinen kunto
 • Henkilöstön kuntotestit
 • Kenttäkelpoisuustestit
 • Reservilaisten kuntotestit

Resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • Noin 60 pää- tai sivutoimista liikunta-alan työntekijää sekä noin 35 henkilöä Urheilukoulussa, yhteensä noin 5 miljoonaa euroa/vuosi
 • Kansainvälinen kilpailu- ja valmennustoiminta sekä kilpailujen järjestäminen, 0,7 miljoonaa euroa/vuosi
 • Urheilukoulun valmennustoiminta, 0,36 miljoonaa euroa/vuosi
 • Sotilaiden SM-kilpailut, 0,07 miljoonaa euroa/vuosi

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Varuskuntien liikuntapaikat ja niiden käyttökustannukset (määrää ei arvioitavissa)
 • Joukko-osastojen hankinnat ja valmennustoiminta (määrää ei arvioitavissa)
 • Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen (liikunnan osuus, määrää ei arvioitavissa)

Keskeinen lainsäädäntö

 • Laki puolustusvoimista
 • Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista
 • Asevelvollisuuslaki
 • Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta
 • Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
 • Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista

Kehittämiskohteita (VLN:n määrittelemät)

 • Reserviläisten kunnon seuranta ja tietopohja
 • Elintapojen puheeksi ottamisen ja mahdollisten tukitoimien entistä parempi tarjoaminen osana kutsuntoja
 • Varusmiespalvelukseen saapuvien kuntotason kehittäminen laaja-alaisessa yhteistyössä
 • Varusmiespalveluksen aikaisen vapaaehtoisen liikunnan osallistumisasteen kasvattaminen (esimerkiksi laadukkaat matalankynnyksen liikuntamahdollisuudet)
 • Varusmiespalveluksen jälkeen hyvän fyysisen kunnon ylläpito reservissä (esimerkiksi liikunnan puheeksiottaminen ja liikuntaneuvonta osana kertausharjoituksia)