Siirry sisältöön

Sisäministeriö

Intressi liikunnan edistämiseen

Toimintakykyinen turvallisuudesta huolehtiva virkakunta.

Perustiedot

Vastuulla

Sisäinen turvallisuus ja maahanmuutto

 1. Poliisitoiminta
 2. Pelastustoiminta
 3. Maahanmuutto
 4. Rajavartiotoiminta

Talous

1,48 mrd. € / 2,7 % valtion talousarviosta (2018)

Henkilöstö

Ministeriössä noin 240 työntekijää, koko hallinnonalalla noin 15 200 työntekijää (2019)

Hallinnonalan keskeiset virastot

Poliisihallitus, Maahanmuuttovirasto, Rajavartiolaitos, Hätäkeskuslaitos, Pelastusopisto, Kriisinhallintakeskus ja Suojelupoliisi

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Turvallisuusympäristön analysointi ja muutosten ennakointi
 • Syrjäytymisen aiheuttaman turvattomuuden ennalta ehkäisevä torjunta
 • Tehokkaat ja vaikuttavat turvallisuusrakenteet ja -prosessit
 • Yksilön ja yhteiskunnan kriisinsietokyvyn ylläpito ja parantaminen

Toimenpiteet

 • Turvallisuus liikkumisen, liikunnan ja urheilun mahdollistajana (esimerkiksi tapahtumien, ampumaurheilun ja metsästyksen turvallisuus)
 • Rahapelitoiminta ja rahankeräykset sekä lainsäädäntö ja valvonta mahdollistamassa liikunnan ja urheilun rahoituksen
 • Liikunta poliisi-, pelastus- ja rajavartiotoimen henkilöstön toimintakyvyn ylläpitäjänä ja edistäjänä sekä osana alojen koulutusta

Keskeiset mittarit

 • Väestön kokema turvallisuus
 • Liikunta- ja urheilutapahtumien turvallisuus (ei vielä tietolähdettä)
 • Poliisi- ja pelastustoimen sekä rajavartioiden toimintakyky

Resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • Poliisi-, pelastus- ja rajavartioalan panostukset henkilöstön liikuntaan ja liikuntaolosuhteisiin (määrää ei arvioitavissa)

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Liikkumisen ja liikunnan edistäminen osana muita määrärahoja, kuten poliisikoulutuksen määrärahoja (määrää ei arvioitavissa)

Keskeinen lainsäädäntö

 • Arpajaislaki
 • Rahankeräyslaki
 • Ampuma-aselaki
 • Järjestyslaki
 • Poliisilaki
 • Pelastuslaki
 • Rajavartiolaki
 • Kokoontumislaki

Kehittämiskohteita (VLN:n määrittelemät)

 • Ampumaurheilun ja metsästyksen edellytysten turvaaminen
 • Katsomoturvallisuus sekä liikunta- ja urheilutapahtumien turvallisuuden seuranta ja tilastointi