Siirry sisältöön

Työ- ja elinkeinoministeriö

Intressi liikunnan edistämiseen

Kasvun, työllisyyden sekä työikäisten ja maahanmuuttajien toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen.

Perustiedot

Vastuulla

 1. Yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristö
 2. Työmarkkinoiden toimivuus ja työntekijöiden työllistymiskyky
 3. Alueiden kehittyminen
 4. Energiapolitiikka
 5. Maahanmuuttajien kotouttaminen

Talous

3,01 mrd € / 5,4 % valtion talousarviosta (2018)

Henkilöstö

Ministeriössä noin 390 työntekijää, koko hallinnonalalla noin 7400 työntekijää

Hallinnonalan keskeiset virastot

Elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot, Energiavirasto, Geologian tutkimuskeskus, Huoltovarmuuskeskus, Business Finland, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Patentti- ja rekisterihallitus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Finnvera Oyj, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Suomen Malmijalostus Oy

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Kilpailukykyinen Suomi
 • Uusistuva innovaatiojärjestelmä
 • Työllisyyden, työttömyyden ja talouskasvun positiivinen kehitys
 • Kasvavat julkiset panostukset energiateknologian kehittämiseen

Toimenpiteet

 • Liikunta- ja hyvinvointialan elinkeinotoiminta, innovaatiot sekä matkailu
 • Liikunta osana työelämän kehittämistä (työhyvinvointi), maahanmuuttajien kotouttamista ja siviilipalvelusta
 • Liikunta osana alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin rakennerahastojen (Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto) liikuntaa edistävät hankkeet

Keskeiset mittarit

 • Liikunnan yritystoiminnan liikevaihto ja työllistäminen
 • Liikunnan yritystoiminnan saamat yritystuet ja rahoitus (Finnvera ja ELY-keskukset)
 • Liikkumista ja liikuntaa edistävien rakennerahastohankkeiden määrä ja euromäärä
 • Aikuisväestön itseraportoitu työkyky suhteessa työn fyysisiin vaatimuksiin
 • Henkilöstöliikunnan tukeminen

Resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • Liikunnan ja urheilun yritystuet, 2,7 miljoonaa euroa (2018)
 • Liikunnan ja urheilun innovaatiotoiminnan tuki, noin 3 miljoonaa euroa (arvio)
 • Liikunnan ja urheilun yritystoiminnan kansainvälistymisen tuki, Kiinan talviurheilu ja Tokio 2020
 • Olympiapaviljonki -hankkeet, 0,32 miljoonaa euroa (2019)
 • Osana Matkailu 4.0 -ohjelmaa kohdennettu urheilumatkailun edistämiseen 0,6 miljoonaa euroa (2018–2019)
 • EU:n rakennerahastojen tuki liikuntaa ja urheilua edistäville hankkeille, noin 14 miljoonaa euroa (2018)
 • Valtion erityisavustus kotouttamisen tukeminen liikuntajärjestöissä, 0,15 miljoonaa euroa (2018)
 • Siviilipalveluskeskuksen liikuntakasvatus ja liikunnan edistämisen toimenpiteet. 0,1 miljoonaa euroa (arvio)

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Liikunnan ja urheilun edistäminen osana muita TEM:n määrärahoja, kuten liikunnan ja urheilun yritystoiminnan rahoitus (Finnvera), 23 miljoonaa euroa

Keskeinen lainsäädäntö

 • Työturvallisuuslaki
 • Laki kotouttamisen edistämisestä
 • Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastohankkeiden hallinnoinnista
 • Siviilipalveluslaki

Kehittämiskohteita (VLN:n määrittelemät)

 • Liikuntatoimialan yritystoiminnan tietopohjan, tilastoinnin ja ennakoinnin kehittäminen
 • Liikunta-alan arvonlisäkantojen yhtenäistäminen ja kehittäminen liikuntaa tukevaksi
 • Liikunta-alan liiketoimintamahdollisuuksien parempi tunnistaminen ja tukeminen, alan strateginen kehittäminen sekä panostaminen kansainvälistymisen tukemiseen
 • Liikunnan aseman parantaminen osana työhyvinvoinnin kehittämistä
 • Yksityisten liikuntapalvelujen tasa-arvoinen ja yhdenvertainen saavutettavuus eri väestöryhmien näkökulmista
 • Fyysisen aktiivisuden ja liikunnan laaja-alainen huomioiminen osana aluekehitystä sekä EU:n rakennerahasto-ohjelmia