Siirry sisältöön

Ulkoministeriö

Intressi liikunnan edistämiseen

Suomen kansainvälisen aseman, yhteistyön, maakuvan sekä kestävän kehityksen, tasa-arvon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen.

Perustiedot

Vastuulla

 • Keskeisiä vastuualueita muun muassa ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö, kansainvälinen kauppa ja palvelut yrityksille, maakuvatyö, kansainvälinen ihmisoikeuspolitiikka sekä ilmastoulkopolitiikka.

Talous

1,34 mrd. € / 1,6 % valtion talousarviosta (2023)

Henkilöstö

Ministeriössä noin 820 työntekijää, ulkoasiainhallinnossa noin 2 300 työntekijää (2023)

Hallinnonalan keskeiset virastot

Suomen edustustoverkko, eli suurlähetystöt ja konsulaatit, edustustot kansainvälisissä järjestöissä (EU, EN, OECD, YK-järjestöt, Nato, WTO) sekä muut toimipisteet

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Suomen ja suomalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän edistäminen
 • Suomen kasvua tukevien avoimien taloussuhteiden edistäminen ja
  suomalaisyritysten tukeminen osallistumisessa kansainväliseen kauppaan ja arvoketjuihin
 • Ihmisoikeuksien, tasa-arvon sekä demokratian vahvistaminen
 • Agenda 2030:n toimeenpanon edistäminen ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi toimiminen

Toimenpiteet

 • Liikunta ja urheilu osana ulkopolitiikkaa
 • Urheilu ja urheilijat osana maakuvatyötä
 • Kehityspolitiikan ja -yhteistyön edistäminen liikunnan
  avulla

Keskeiset mittarit

 • Ei ole asetettavissa mittareita

Keskeinen lainsäädäntö

 • Ei liikkumisen tai liikunnan edistämisen kannalta keskeistä lainsäädäntöä

Keskeiset strategiat ja suunnitelmat

 • Suomen maakuvatyön strategia (2017)
 • Kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön strategiat ja suunnitelmat

Keskeiset resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • Avustukset kehitysyhteistyöhankkeisiin, joilla edistetään liikuntaa, arviolta noin 0,2 milj. € vuosittain

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Panostukset kansainvälisen yhteistyön edistämiseen liikunnan avulla (määrää ei arvioitavissa)

Keskeiset työryhmät

 • Finland Promotion Board (FPB)

Kehittämissuositukset (VLN:n määrittelemät)

 • Liikunta ja urheilu osana ulkopolitiikkaa: Liikkumisen, liikunnan ja urheilun hyödyntäminen vielä nykyistä enemmän keinoina edistää kansainvälisesti Suomelle tärkeitä asioita, kuten kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa. Näihin teemoihin liittyen suomalaisesta liikunnasta ja urheilusta löytyy osaamista ja monia hyviä esimerkkejä vietäväksi kansainvälisille areenoille.
 • Urheilu osana maakuvatyötä: Suomalaiset urheilijat näkyvät maailmalla ja monet heistä ovat kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia. Jatkossa tulisi pohtia, miten urheilua ja urheilijoita voitaisiin hyödyntää vielä entistä paremmin ja aktiivisemmin osana Suomen maakuvatyötä.
 • Liikunta osana kehitysyhteistyötä: Liikunnan rooli esimerkiksi naisten ja tyttöjen aseman, terveyden sekä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan vahvistajana tulisi tunnistaa ja tunnustaa aiempaa paremmin sekä tukea liikunta-alan toimijoiden työtä osana kehitysyhteistyötä.
 • Liikunta- ja urheilusektorin kansainvälisen yhteistyön osaaminen: Erityisesti viime vuosina kansainvälisen politiikan vaikutus on ollut merkittävää myös liikunta- ja urheilusektorille, mikä on lisännyt tarvetta vahvistaa liikunta-alan toimijoiden kansainvälisen yhteistyön osaamista.

Lue lisää: Valtionhallinto liikunnan ja liikkumisen edistäjänä 2019–2023: ulkoministeriö

Kuva: Ulkoministeriön kiinnekohdat liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen.
Kuva: Ministeriöiden kiinnekohdat liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen.