Siirry sisältöön

Ulkoministeriö

Intressi liikunnan edistämiseen

Suomen kansainvälisen aseman, kestävän kehityksen, tasa-arvon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen.

Perustiedot

Vastuulla

 • Keskeisiä vastuualueita muun muassa ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö, taloudelliset ulkosuhteet ja kansainvälinen ihmisoikeuspolitiikka

Talous

1,12 mrd. € / 2 % valtion talousarviosta (2018)

Henkilöstö

Ministeriössä noin 880 työntekijää, ulkoasiainhallinnossa noin 2330 työntekijää (2018)

Hallinnonalan keskeiset virastot

Suomen edustustoverkko (suurlähetystöt ja konsulaatit), edustustot kansainvälisissä järjestöissä (EU, EN, OECD, YK-järjestöt, Nato, WTO) sekä muut toimipisteet

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa
 • Turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus
 • Parantaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia
 • Kestävän kehityksen, kansainvälisen vakauden, rauhan, demokratian, ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja tasa-arvon edistäminen

Toimenpiteet

 • Kansainvälisen yhteistyön edistäminen liikunnan avulla
 • Kehitysyhteistyön edistäminen liikunnan avulla

Keskeiset mittarit

 • Ei ole asetettavissa mittareita

Resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • Avustukset kehitysyhteistyöhankkeisiin, joilla edistetään liikuntaa, 0,15 milj. € (2018)

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Panostukset kansainvälisen yhteistyön edistämiseen liikunnan avulla (määrää ei arvioitavissa)

Keskeinen lainsäädäntö

 • Ei liikkumisen tai liikunnan edistämisen kannalta keskeistä lainsäädäntöä

Keskeiset kehittämiskohteet (VLN:n määrittelemät)

 • Kestävän liikkumisen ja liikunnan parempi hyödyntäminen keinoina edistää kehitysyhteistyötä ja Suomelle kansainvälisesti tärkeitä asioita, kuten kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa
 • Suunnitelmallisuuden ja strategisuuden lisääminen kestävän liikkumisen ja liikunnan hyödyntämisestä osana kansanvälistä yhteistyötä