Siirry sisältöön

Valtioneuvoston kanslia

Intressi liikunnan edistämiseen

Poikkihallinnollisen yhteistyön edistäminen valtionhallinnossa.

Perustiedot

Vastuulla

 1. Palvelut valtioneuvostolle
 2. Valtion omistajaohjaus
 3. Poikkihallinnollinen yhteistyö
 4. Suomen EU-politiikka

Talous

0,22 mrd. € / 0,4 % valtion talousarviosta (2018)

Henkilöstö

Ministeriössä noin 645 henkilötyövuotta (2019)

Hallinnonalan keskeiset virastot

Lainsäädännön arviointineuvosto, Tutkimus- ja innovaationeuvosto ja Talousneuvosto

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Poikkihallinnollisen yhteistyön edistäminen
 • Valtioneuvoston päätöksenteon tukeminen

Toimenpiteet

 • Liikkuminen ja liikunta osana poikkihallinnollista yhteistyötä (kuten kestävän kehityksen edistäminen ja terveet julkiset liikuntatilat 2019)
 • Liikkumisen ja liikunnan edistäminen osana Valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS)

Keskeiset mittarit

 • Liikkumisen ja liikunnan selvitys- ja tutkimushankkeet osana VN TEAS -toimintaa

Resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • Valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoitus liikkumisen ja liikunnan selvitys- ja tutkimustoimintaan, noin 0,15 milj. € (2018)

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Liikkumisen ja liikunnan edistäminen osana poikkihallinnollisuuden edistämistä (määrää ei arvioitavissa)

Keskeinen lainsäädäntö

 • Laki valtioneuvostosta
 • Valtioneuvoston ohjesääntö

Kehittämiskohteita (VLN:n määrittelemät)

 • Liikkumisen ja liikunnan poikkihallinnollisuuden edistäminen
 • Liikkumisen ja liikunnan näkökulmien huomioiminen läpileikkaavasti osana VN TEAS-hankkeita