Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriö

Intressi liikunnan edistämiseen

Kestävän julkisen talouden turvaaminen.

Perustiedot

Vastuulla

 1. Talouspolitiikka ja talousnäkymät
 2. Verotus
 3. Rahoitusmarkkinat
 4. Hallintopolitiikka
 5. Kunta-asiat
 6. Hyvinvointialueet
 7. Julkisen hallinnon ICT
 8. Valtio työnantajana

Talous

34,57 mrd. € / 41,4 % valtion talousarviosta (2023)

Henkilöstö

Ministeriössä noin 420 työntekijää, koko hallinnonalalla noin 13 300 työntekijää (2022)

Hallinnonalan keskeiset virastot ja laitokset

Verohallinto, aluehallintovirastot, Digi- ja väestötietovirasto, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Valtiokonttori, Rahoitusvakausvirasto, Tulli, Tilastokeskus, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Senaatti-konserni, HAUS kehittämiskeskus Oy, Hansel Oy, Valtion eläkerahasto jne.

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Kestävä julkinen talous (muun muassa kestävyysvaje pienenee ja verovaje on alhainen)
 • Sosiaalisesti kestävä talouskasvu (työllisyysaste nousee ja työttömyys vähenee)
 • Ekologisesti kestävä talouskasvu (Suomen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät)
 • Valtionhallinto toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti (muun muassa valtionhallinto toimii kansalaislähtöisesti)

Toimenpiteet

 • Aktiivista liikkumista, liikuntaa ja urheilua tukeva verotus
 • Liikkumisen ja liikunnan edistäminen osana kunta-asioita ja hyvinvointialueiden toimintaa
 • Liikunnan edistäminen osana työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämistä sekä matkustamista valtionhallinnossa

Keskeiset mittarit

 • Yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksen saaneiden yhteisöjen määrä, liikunta-alan yhteisöt (kpl)
 • Kuntien liikunnan ja ulkoilun käyttökustannukset asukasta kohden
 • Valmennusrahastojen ja urheilijarahastojen jäsenten määrä (kpl)
 • Työntekijöiden kokemus työantajan aktiivisuudesta vaikuttaa työntekijöiden kuntoon, terveyteen ja elintapoihin, valtionhallinto

Keskeinen lainsäädäntö

 • Tuloverolaki
 • Arvonlisäverolaki
 • Laissa eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista
 • Kuntalaki
 • Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
 • Lakiin hyvinvointialueiden rahoituksesta

Keskeiset strategiat ja suunnitelmat

 • Valtion matkustusstrategia

Keskeiset resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • Liikkumisen ja liikunnan edistäminen osana valtionhallinnon henkilöstön työhyvinvoinnin tukemista ja luontoisetuja (määrää ei arvioitavissa)

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Liikkumisen ja liikunnan edistäminen osana valtionosuuksia ja määrärahoja, kuten peruspalveluiden valtionosuutta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosaa sekä MAL-sopimusten valtionosuutta (määrää ei arvioitavissa)

Kehittämissuositukset (VLN:n määrittelemät)

 • Integroidaan liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi (LIVA) osaksi valtiovarainministeriön ja sen hallinnonalan lainvalmistelua ja muuta valmistelua ja päätöksentekoa, kuten strategioiden valmistelua. Lisätietoa liikkumisvaikutusten arvioinnista: www.liikkumisvaikutukset.fi.
 • Selvitetään, miten Suomen nykyinen verojärjestelmä tukee ja mitkä olisivat sen mahdollisuudet tukea aktiivista liikkumista, liikuntaa ja urheilua sekä mitkä ovat verotuksen esteet liittyen aktiivisen liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen).
  Selvityksen pohjalta voidaan ottaa käyttöön verotuksellisia keinoja liikunnan ja liikkumisen tukemiseksi tai muokata nykyisiä verotusratkaisuja liikuntaa ja liikkumista tukeviksi.
 • Selvitetään mahdollisuudet selkiyttää ja yhtenäistää erilaisten liikkumista ja kuntoutusta tukevien palveluiden sekä liikuntapalveluiden arvonlisäverotusta niin, että verotuksen taso olisi liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen kannustava.
 • Selvitetään mahdollisuudet laajentaa työnantajan tukeman omaehtoisen liikunnan verovapautta niin, että edun piiriin voitaisiin ottaa esimerkiksi harrastusvälineiden vuokraus.
 • Nostetaan hyvinvointialueiden hyte-kerroin nykyisestä vajaasta prosentista kolmeen
  prosenttiin.


  Selvitetään mahdollisuudet vahvistaa liikkumisen ja liikunnan tukemista hyvinvointialueiden HYTE-kertoimen määräytymisessä lisäämällä liikkumisen ja liikunnan edistämiseen liittyviä indikaattoreita, kuten Move!-mittausten hyvinvointialuekohtaiset tulokset.

  Korvamerkitään/ohjataan hyte-raha liikunnan ja liikkumisen edistämiseen.
 • Selvitetään mahdollisuus lisätä kuntien HYTE-kertoimeen tulosindikaattoreihin fyysiseen toimintakykyyn liittyvä indikaattori, kuten Move!-mittausten kuntakohtaiset tulokset, kun indikaattoreita päivitetään seuraavan kerran.
 • Nostetaan valtionhallinto esimerkilliseksi työnantajaksi, joka panostaa työntekijöiden työhyvinvointiin ja työkykyyn (sisältäen liikkumisen ja liikunnan edistämisen).

  Laaditaan valtionhallinnon tasoinen strategia ohjaamaan eri yksiköiden työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämistä. Tuetaan aktiivisemmin valtionhallinnon työntekijöiden arkiliikkumista ja liikunnan harrastamista erityisesti vähän liikkuvien osalta. Tarkastellaan mahdollisuuksia tukea aktiivisten kulkumuotojen käyttöä valtionhallinnon matkustusohjeistusten ja -käytäntöjen osalta.

LUE LISÄÄ: VALTIONHALLINTO LIIKUNNAN JA LIIKKUMISEN EDISTÄJÄNÄ 2019–2023: VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Kuva: Valtiovarainministeriön kiinnekohdat liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen.
Kuva: Ministeriöiden kiinnekohdat liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen.