Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriö

Intressi liikunnan edistämiseen

Kestävän julkisen talouden turvaaminen.

Perustiedot

Vastuulla

 1. Talouspolitiikka
 2. Verotus
 3. Rahoitusmarkkinat
 4. Hallintopolitiikka
 5. Kunta-asiat
 6. Julkisen hallinnon ICT
 7. Valtio työnantajana

Talous

17,3 mrd. € / 31 % valtion talousarviosta (2018)

Henkilöstö

Ministeriössä noin 360 työntekijää, koko hallinnonalalla noin 12 100 työntekijää (2019)

Hallinnonalan keskeiset virastot

Aluehallintovirastot, maistraatit, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Valtiokonttori, Tilastokeskus, Väestörekisterikeskus sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Senaatti-kiinteistöt, HAUS kehittämiskeskus, Hansel, Valtion eläkerahasto, Kuntien eläkevakuutus ja Kuntien takauskeskus.

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Työllisyyden ja tuottavuuden kasvu
 • Asiakaslähtöiset ja tulokselliset julkiset palvelut
 • Julkisen talouden kestävyys
 • Kansainvälinen vaikuttaminen ja menestyvä Eurooppa

Toimenpiteet

 • Liikuntaa ja urheilua tukeva verotus
 • Liikkumisen ja liikunnan edistäminen osana kuntien peruspalveluita
 • Kestävä talouspolitiikka mahdollistamassa liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämisen

Keskeiset mittarit

 • Kuntien liikunnan ja ulkoilun käyttökustannukset asukasta kohden
 • Liikunnan ja liikkumisen edistämisen rahoitus valtiontalousarviossa

Resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • Ei suoria panostuksia liikkumisen ja liikunnan edistämiseen

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Liikkumisen ja liikunnan edistäminen osana valtionosuuksia ja määrärahoja, kuten peruspalveluiden valtionosuutta, 8,5 miljardia euroa (2018, määrää ei arvioitavissa)

Keskeinen lainsäädäntö

 • Kuntalaki
 • Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
 • Tuloverolaki
 • Arvonlisäverolaki

Kehittämiskohteita (VLN:n määrittelemät)

 • Aktiivista liikkumista ja liikuntaa edistävä veropolitiikka, kuten arvonlisäverokantojen yhtenäistäminen ja kehittäminen (nollaveroluokkaan kuuluvien terveys- ja hyvinvointipalveluiden lisäksi käytössä vain yksi kaikki liikuntapalvelut kattava arvonlisäverokanta, jonka taso olisi liikuntaa kannustava)
 • Liikunnan määrärahojen turvaaminen valtion budjettivaroista sekä liikkumisen edistämisen poikkihallinnollisen rahoituksen vahvistaminen