Siirry sisältöön

Asiantuntijalausunto Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio, Valo ry:n toiminnasta valtionavustuspolitiikan näkökulmasta

Julkaisu
JärjestötValtionhallinto

Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio, Valo ry:n perustamispäätöksen tekivät kesäkuussa 2012 Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU ry.), Nuori Suomi ry ja Kuntoliikuntaliitto ry (Kunto ry.). Neljäntenä perustajajärjestönä oli toimintansa huippu-urheilun muutostyön tuloksena uudistanut Suomen Olympiakomitea ry. Järjestön toiminta käynnistyi vuoden 2013 alussa. Lajiliittoja ja muita liikuntajärjestöjä toivottiin liittyvän sen jäseneksi keväällä 2013.

Valo ry:n valtionavustus on valtakunnallisista liikuntajärjestöistä merkittävin. Valtion liikuntaneuvosto on liikuntapolitiikan jaoston esityksestä päättänyt arvioida Valo ry:n toiminnan liikuntajärjestöjen valtionavustuspolitiikan näkökulmasta.

Toimeksiannon kohteena on tuottaa asiantuntijalausunto sisältäen analyysin Valo ry:n toiminnan tavoitteista ja toiminnan kohdentumisesta valtionavustus- ja ohjauspolitiikan suunnassa. Asiantuntijalausunnossa analysoidaan lisäksi Valo ry:n asemaa osana liikunnan kansalaistoiminnan kokonaisuutta. Aineistona käytetään Valo ry:n toiminta- ja taloussuunnitelmia, toimintakerto-muksia sekä keskeisiä valtionavustusten käsittelyyn liittyviä asiakirjoja vuosilta 2012‒2015. Lisäksi toimeksianto sisältää opetus- ja kulttuuriministeriön ja Valo ry:n keskeisten edustajien haastattelut.

Asiantuntijalausunnosta ovat vastanneet Jouko Kokkonen ja Jari Stenvall.

VLN 2015:5 Asiantuntijalausunto Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio, Valo ry:n toiminnasta valtionavustuspolitiikan näkökulmasta (PDF, 595 kt)