Siirry sisältöön

Valtion liikuntaneuvoston kannanotto liikuntatutkijoihin kohdistuvasta vaikuttamisesta ja häirinnästä

Lausunto
TutkimusYhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Valtion liikuntaneuvoston selvityksen perusteella 15 % liikuntatutkijoista oli kokenut työssään vaikuttamista tai painostamista. Lisäksi esiin nousi yksittäisiä häirintä- ja maalittamistapauksia. Valtion liikuntaneuvosto tuomitsee kaikenlaisen liikuntatutkijoihin kohdistuvan vaikuttamisen ja häirinnän. Liikuntaneuvosto nostaa esille, että kaikkien liikunta-alan toimijoiden tulee toiminnassaan kunnioittaa ja edistää tutkimuseettisten periaatteiden toteutumista.

Liikunnassa ja urheilussa on noussut viime vuosina esille useita tapauksia, joissa on esiintynyt
häirintää ja erilaista epäasiallista käyttäytymistä. Valtion liikuntaneuvoston selvityksen perusteella ilmiö koskettaa myös liikuntatutkijoita: 15 % liikuntatutkijoista oli kokenut työssään
vaikuttamista tai painostamista. Lisäksi esiin nousi yksittäisiä häirintä- ja maalittamistapauksia. Vaikuttaminen ja häirintä näyttävät kohdistuvan tutkijoihin erityisesti liikunta-alan sisältä ja liittyvän joidenkin liikunta- ja urheilutoimijoiden kriittisiksi kokemiin tutkimusaiheisiin ja
negatiivisiksi kokemiin tutkimustuloksiin. Liikuntatutkimuksen tuloksia on haluttu sensuroida ja
tutkijoita on painostettu olemaan viestimättä tutkimuksista.

Vaikuttaminen ja häirintä aiheuttivat liikuntatutkijoille henkilökohtaista pahaa oloa ja vaikenemista, vähensivät julkiseen keskusteluun osallistumista sekä vaikuttivat tutkimuksen tekemiseen
tai tuloksiin. Kaikki tämä vahingoittaa liikunnan ja urheilun tietopohjan rakentumista ja vaikeuttaa alan kehittämistä tutkittuun tietoon perustuen.

Valtion liikuntaneuvosto tuomitsee kaikenlaisen liikuntatutkijoihin kohdistuvan vaikuttamisen ja häirinnän. Jokainen tapaus on liikaa. Liikuntaneuvosto nostaa esille, että liikunnan
ja urheilun kehitys on vaatinut ja vaatii jatkossakin kriittistä tutkimusta. Kaikkea hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti toteutettua tutkimusta tulee saada tehdä ja kaikista tutkimustuloksista tulee saada viestiä vapaasti. Tutkimuksen luotettavuus ja tieteen kehittyminen perustuvat
tiedeyhteisön vapaaseen sisäiseen kritiikkiin sekä tutkimuksen itseään korjaavaan menetelmään.

Valtion liikuntaneuvosto nostaa esille, että kaikkien liikunta-alan toimijoiden tulee toiminnassaan kunnioittaa ja edistää tutkimuseettisten periaatteiden toteutumista. Tutkimusta harjoittavien organisaatioiden tulee tukea tutkijoita heidän kohdatessa vaikuttamista ja häirintää. Tutkimusorganisaatioilla tulee olla suunnitelmat ja toimintamallit, joilla ennaltaehkäistään ja puututaan vaikuttamiseen ja häirintään. Liikuntatutkijoiden ja käytännön työtä tekevien välille tarvitaan lisää vuoropuhelua ja kohtaamisia.

 

Paavo Arhinmäki
puheenjohtaja
valtion liikuntaneuvosto

Elina Sillanpää
puheenjohtaja
tutkimus-, ennakointi- arviointijaosto, valtion liikuntaneuvosto

 

VLN kannanotto liikuntatutkijoihin kohdistuvasta vaikuttamisesta ja häirinnästä (PDF, 598 kt)