Siirry sisältöön

Takuulla liikuntaa. Toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan infografiikka.

Julkaisu
Lapset ja nuoretSoveltava liikuntaTutkimusYhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Takuulla liikuntaa on kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten vapaa-ajasta ja varsinkin liikunnasta. Toimintarajoitteisten lasten ja nuorten kyselyn tuloksia verrataan aiemmin samana vuonna ilmestyneen Oikeus liikkua -vapaa-aikatutkimuksen perusotokseen. Takuulla liikuntaa -tutkimuksesta on laadittu erillinen infografiikka, johon on informatiivisesti tiivistetty tutkimuksen keskeiset tulokset.

 

Toimintarajoitteisista lapsista ja nuorista muita pienempi osuus kertoo harrastavansa jotakin liikuntaa. Joka viidennellä toimintarajoitteisella lapsella ja nuorella ei näytä olevan mitään harrastusta, kun muista ikätovereista 8 % on vailla harrastusta. Toimintarajoitteiset lapset ja nuoret kokevat selvästi ikätovereitaan enemmän ja useammin kiusaamista, syrjintää ja epäasiallista käytöstä. Keskimäärin toimintarajoitteiset lapset ja nuoret vaikuttavat kuitenkin varsin tyytyväisiltä elämäänsä.

Takuulla liikuntaa -kyselytutkimuksen kohderyhmänä ovat toimintarajoitteiset lapset ja nuoret. Tutkimus on jatkoa kaikkien Suomessa asuvien 6–29-vuotiaiden vapaa-aikaa tarkastelevalle Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimukselle 2018 Oikeus liikkua. Toimintarajoitteisten lasten ja nuorten erillistiedonkeruun aineisto kerättiin kirje- ja verkkokyselyin. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen toteuttavat joka toinen vuosi valtion nuorisoneuvosto, valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Nuorisotutkimusverkosto.

 

Takuulla liikuntaa. Toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan infografiikka. (PDF, 236 kt)

Aiheeseen liittyvää