Siirry sisältöön

Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankekauden 2015–2018 ulkoinen arviointi

Julkaisu
Lapset ja nuoret

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti Valtion liikuntaneuvostolle (VLN) Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankekauden 2015—2018 ulkoisen arvioinnin. Arviointi toteutettiin ajalla 7.1.—31.3.2019. Kärkihankekauden ulkoinen arviointi oli luonteeltaan politiikkatoimien vaikuttavuus-arviointi. Arvioinnin kohteina olivat 1) Liikkuva koulu -ohjelman organisointi 2) Liikkuva koulu -ohjelman ohjaus, seuranta ja arviointi 3) Liikkuva koulu -ohjelman merkitys ja vaikuttavuus kansallisen liikuntapoliittisen ohjauksen välineenä sekä 4) Liikkuva koulu -ohjelman toimenpiteiden paikallinen vaikuttavuus (kunnat, koulut).

 

Liikkuva koulu oli yksi Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta, jotka oli kirjattu hallitusohjelmaan. Hallitus-ohjelmassa (Ratkaisujen Suomi 29.5.2015) Liikkuva koulu- kärkihankkeen tavoitteeksi oli määritelty ”Liikutaan tunti päivässä esimerkiksi laajentamalla Liikkuva koulu -hanketta valtakunnalliseksi.” Liikkuvan koulun toteuttamisympäristönä olivat kunnat ja perusopetuksen koulut. Liikkuva koulu -ohjelmaa rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Kärkihankekauden laskennallinen, julkinen kokonaisrahoitus oli kolmen vuoden aikana yhteensä noin 40,9 miljoonaa euroa.

Arvioinnin keskeiset johtopäätökset:

  • Liikkuva koulu on ollut varsinkin kärkihankekaudella luonteeltaan pikemminkin kouluikäisten lasten ja nuorten liikkumisen ja hyvinvoinnin liike kuin tiiviisti johdettu toimintaohjelma.
  • Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankekauden merkittävin saavutus on perusopetuksen koulujen laajamittainen ja monipuolinen kapasiteetin vahvistaminen kouluikäisten lasten ja nuorten koulu-aikana tapahtuvan liikkumisen lisäämisen edellytyksissä.
  • Laajasti verkostomaisella, koulut toimintaympäristöksi ottavalla ja alhaalta ylös -toimintaperiaatetta noudattavalla ohjelmalla voidaan muuttaa koulujen toimintakulttuuria ja koulupäivien rakennetta liikkumista ja istumisen vähentämistä suosiviksi. Sen sijaan näin toteutetulla ohjelmalla ei voida tutkimustulosten valossa lisätä kärkihankekauden mittaisella ajanjaksolla suuressa määrin kouluikäisten lasten ja nuorten reipasta liikuntaa.
  • Arviointi antaa viitteitä siitä, että nopeammin todennettavissa olevien liikkumisvaikutusten aikaansaaminen edellyttäisi ohjelmaa tai muuta toimintatapaa, jossa mukana olevien koulujen ja oppilaitosten olisi sitouduttava tiettyihin kaikille yhteisiin toimiin ja niiden toteuttamisen tasoon voidakseen olla mukana ohjelmassa.

 

VLN 2019:4 Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankekauden 2015–2018 ulkoinen arviointi (PDF, 7 Mt)