Siirry sisältöön

Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirja

Julkaisu
Kestävä kehitysKunnatOlosuhteetValtionhallintoYhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjalla linjataan liikuntapaikkojen rakentamisen valtionavustamista. Suunta-asiakirjassa kuvataan liikuntapaikkarakentamisen avustamisen linjaukset: ehdot, kriteerit sekä avustusprosessi. Suunta-asiakirjaan on koottu myös keskeinen säädös- ja tietopohja, johon linjaukset perustuvat sekä liikuntapaikkarakentamisen kehittämistarpeet. Asiakirjassa luodaan myös katsaus liikuntapaikkarakentamisen tiedolla johtamisen kehittämiseen.

Suomalaisen liikuntakulttuurin vahvuus on monipuolinen liikuntapaikkaverkosto ja liikkumiseen kannustavat luonto-olosuhteet. Liikuntapaikkarakentamisen avustaminen on ollut vuosikymmenten ajan keskeinen osa valtion liikuntapolitiikkaa. Liikuntapaikkarakentamisen avustuspolitiikkaa linjataan suunta-asiakirjoilla, jotka on valmisteltu valtion liikuntaneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä.

Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjalla linjataan liikuntapaikkojen rakentamisen valtionavustamista. Suunta-asiakirjan ensimmäisessä luvussa kuvataan liikuntapaikkarakentamisen avustamisen linjaukset: ehdot, kriteerit sekä avustusprosessi. Asiakirjan lukuihin 2–5 on koottu keskeinen säädös- ja tietopohja, johon linjaukset perustuvat. Liikuntapaikkarakentamisen kehittämistarpeet on koottu tietopohjaosion loppuun, kappaleeseen 5.4. Luvussa 6 luodaan katsaus liikuntapaikkarakentamisen tiedolla johtamisen kehittämiseen.

Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjan linjaukset perustuvat erityisesti Liikuntapoliittiseen selontekoon (2018) sekä liikuntapolitiikalle valtion talousarviossa (2023) asetettuihin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteisiin: 1) liikunnallinen, terveyttä ja hyvinvointia edistävä elämäntapa lisääntyy, 2) liikunta lisää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, 3) liikunta on tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti saavutettavissa, 4) liikunnan ja huippu-urheilun eettinen perusta vahvistuu ja 5) huippu-urheilumme on kansainvälisesti menestyvää ja kansallisesti arvostettua.

Suunta-asiakirjan linjausten perustana ovat myös liikuntaan, rakentamiseen ja kaavoitukseen, tasa arvoon ja yhdenvertaisuuteen sekä ekologiseen kestävään kehitykseen liittyvät linjaukset ja lainsäädäntö. Asiakirjassa huomioidaan niin liikuntakulttuurissa tapahtuneet muutokset kuin laaja-alaiset yhteiskunnalliset muutostekijät, kuten ilmastonmuutos ja väestörakenteen muutokset.

Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjassa asemoidaan liikuntapaikkarakentaminen osaksi laajempaa liikkumisolosuhteiden kehittämistä. Suunta-asiakirjassa tunnistetaan, että väestön fyysisen aktiivisuuden mahdollistavat liikkumisolosuhteet ovat monitahoinen kokonaisuus, johon liittyy varsinaisten liikuntapaikkojen ja lähiliikuntapaikkojen lisäksi esimerkiksi kävely- ja pyörätiet, leikkipuistot, koulujen pihat, puistot, luontoreitit sekä vesistöt ja ranta-alueet.

Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirja (PDF, 7 Mt)