Siirry sisältöön

Liikuntatoimijoiden tilannekuva – koronasta palautuminen ja energiakriisin vaikutukset

Julkaisu
JärjestötKunnatTutkimusValtionhallinto

Selvitys on jatkoa kesäkuussa 2020 julkaistulle valtion liikuntaneuvoston raportille koronapandemian akuuteista vaikutuksista liikuntatoimialaan. Tavoitteena oli selvittää liikuntatoimialan ajankohtaista tilannetta sekä kehitysnäkymiä: miten koronapandemian ajasta on palauduttu sekä miten energiakriisi ja yleinen kustannusnousu ovat vaikuttaneet alan toimijoihin.

Selvityksen aineiston muodostivat tammi-helmikuussa 2023 tehdyt kyselyt kuntien liikuntatoimille, liikunta- ja urheiluseuroille, lajiliitoille ja järjestöille sekä liikuntatoimialan yrityksille. Selvityksen toteuttamisesta vastasivat tutkija Timo Ala-Vähälä (kunnat ja yritykset) ja tutkija Pasi Mäenpää (seurat, järjestöt ja lajiliitot).

Koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitukset vaikuttivat liikunta-alan toimijoihin vaihtelevasti niin toimijaryhmittäin kuin eri toimijaryhmien sisällä.

Kunnissa liikuntapalveluiden tarjonta on pääosin palautunut koronaa edeltävälle tasolle, mutta asiakkaat eivät ole palanneet käyttämään palveluja samaan tahtiin. Lähes kaksi kolmasosaa kunnista käynnisti koronarajoitusten aikaan jonkin tyyppisiä etäpalveluja. 70 prosentissa kuntia liikuntatoimen käyttökustannukset olivat nousseet energiakriisin ja yleisen kustannustason nousun seurauksena. Näyttää siltä, että kustannustason nousu ei johda lyhyellä tähtäimellä laajasti maksujen korotuksiin, mutta pidemmällä aikavälillä tilanne voi muuttua. Yleisenä liikuntapalveluihin kohdistuvana lähivuosien haasteena nähdään etenkin kunnan yleinen taloustilanne sekä liikuntatilojen uudistustarpeet.

Liikunta- ja urheiluseuroista koronapandemian aikana toimintamahdollisuudet heikentyivät yli puolella (52 %), pysyivät ennallaan 40 prosentilla ja paranivat 8 prosentilla. Seurojen vuositulot vähenivät keskimäärin viisi prosenttia ja jäsenmäärä vähentyi kolme prosenttia koronavuosien aikana. Keskimääräistä enemmän ongelmia tuli suurten kaupunkien vuosituloiltaan suurille seuroille, sekä seuroille, joiden toiminta painottui kilpaurheiluun ja joiden toimintaa pyöritettiin sisäolosuhteissa.

Koronapandemia oli heikentänyt seurojen toimintamahdollisuuksia huomattavasti enemmän kuin energiakriisi ja yleinen kustannustason nousu. Seurojen taloudellinen tasapaino säilyi ja organisaatiot selviytyivät toimintakykyisinä erityisvuosista 2020–2022 pääosin hyvin. Pitkään jatkunut seurojen talouden kasvu ja toiminnan ammattimaistumisen kehitys näyttävät kuitenkin pysähtyneen. Vuonna 2023 seurat arvioivat toimintamahdollisuuksien kehittyvän keskimäärin jo parempaan suuntaan, mutta erityisesti talousongelmien ennakoidaan jatkuvan.

Lajiliitoista ja järjestöistä koronapandemian aikana toimintamahdollisuudet heikentyivät 67 prosentilla, pysyivät ennallaan 23 prosentilla ja paranivat 10 prosentilla. Vuonna 2022 lajiliittojen oma tulonhankinta väheni 8 prosenttia, mutta vuositulos oli kuitenkin keskimäärin jopa parempi kuin vuonna 2019. Lajiliittojen urheilijalisenssien määrä lisääntyi koronapandemiavuosien aikana kaksi prosenttia, mutta jos reilusti lisenssimääriään lisänneiden jalkapallon ja golfin lisenssejä ei huomioida, niin määrä väheni muissa lajeissa keskimäärin 9 prosenttia. Vuonna 2023 lajiliitoista ja järjestöistä 43 prosenttia arvioi toimintamahdollisuuksien kehittyvän parempaan suuntaan, mutta 21 prosenttia arvioi kehityksen kulkevan huonompaan suuntaan – erityisesti talousongelmien ennakoidaan jatkuvan.

Liikuntatoimialalla koronapandemia vaikeutti eniten yritysten toimintaa. Lähes 80 prosenttia yrityksistä kertoi kohdanneensa vaikeuksia. Vaikutukset olivat erilaisia yritystyypistä riippuen. Sisäliikuntapalveluja tarjoavat yritykset, ja joilla oli niihin liittyviä investointeja, olivat suurimmissa vaikeuksissa. Koronatuet auttoivat osaa yrityksistä, mutta vastaajien joukossa oli yrityksiä, joille tuen epääminen aiheutti vaikeuksia. Lisäksi rajoitusten ajan vaikeuksista toipumista vaikeutti syksyllä 2022 alkanut kustannustason nousu. Yleinen kustannustason nousu huolestutti yhtä lailla kaikkia yrityksiä, mutta energian saatavuuteen liittyvä huoli kosketti etenkin hiihtokeskuksia, urheiluhalleja, kuntokeskuksia ja ratsastuskouluja ja -talleja. Tulevaisuudessa yrityksiä huolettaa muun muassa asiakkaiden ostovoiman väheneminen sekä huoli kulujen kasvusta.

Liikuntatoimialan tilannekuva -selvityksen toteuttamisesta vastasivat tutkija Timo Ala-Vähälä (kunnat ja yritykset) ja tutkija Pasi Mäenpää (seurat, järjestöt ja lajiliitot).

Liikuntatoimijoiden tilannekuva – koronasta palautuminen ja energiakriisin vaikutukset - VLN julkaisuja 2023-2 (PDF, 2 Mt)