Siirry sisältöön

Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018

Julkaisu
Lapset ja nuoretTutkimus

Valtaosa lapsista ja nuorista kokee olevansa varsin tyytyväisiä elämäänsä. Nuoret ovat onnellisempia kuin kertaakaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Valtaosalla lapsista ja nuorista on myös jokin harrastus. Harrastavien lasten ja nuorten osuus on kasvanut vuosikymmenen alusta, mutta heikoksi koettu taloudellinen tilanne vaikuttaa edelleen merkittävästi lasten ja nuorten harrastamiseen. Myös kiusaaminen ja syrjintä on huolestuttavan yleistä liikuntaharrastamisessa.

Taloudellinen tilanne erottelee lasten ja nuorten liikunnan harrastamista

Liikunnan harrastamisen saavutettavuus on selvästi yhteydessä taloudellisiin lähtökohtiin. Taloudellisen tilanteen heikoksi kokevien perheiden lapsista ja nuorista 32 prosenttia liikkuu viikoittain liikunta- tai urheiluseurassa, kun vastaava osuus hyvin toimeentulevissa perheissä on 55 prosenttia. Erityisesti pääkaupunkiseudulla lasten liikunnan harrastamisen kustannukset ovat korkeita: yli sadan euron kuukausikustannuksista raportoi neljännes 6–14-vuotiaiden lasten vanhemmista.

Liikunta on yhä lasten ja nuorten yleisin harrastus. Kyselyyn vastanneista 88 prosenttia kertoi harrastavansa jotain liikuntaa. Lapsena liikutaan sekä omatoimisesti että ohjatusti, mutta pääosin porukassa. Iän myötä liikutaan entistä enemmän omatoimisesti ja yksin. Urheilu- tai liikuntaseurassa on mukana vajaa puolet 7–29-vuotiaista lapsista ja nuorista. Nuoremmissa ikäluokissa seurassa harrastaminen on yleisempää.

Lapsista ja nuorista 11 prosenttia kertoi, ettei harrasta lainkaan liikuntaa. Harrastamattomuuden syyksi kerrottiin muun muassa se, ettei pidä liikunnasta, liikunta on liian kilpailuhenkistä, tai pelätään ettei tule hyväksytyksi porukassa.

Lähes kolmannes on kokenut liikuntaharrastuksessa kiusaamista ja syrjintää

Kiusaamista, syrjintää ja epäasiallista kohtelua esiintyy varsin paljon lasten ja nuorten liikuntaharrastuksissa. Kolmannes kaikista 10–29-vuotiaista vastaajista kertoo kokeneensa liikuntaharrastuksessaan usein (5 %) tai joskus (26 %) kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Kiusaamisen, syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuvat erityisesti yli 15-vuotiaat sekä ne lapset ja nuoret, jotka kokevat kuuluvansa johonkin vähemmistöryhmään. Esimerkiksi lapsista ja nuorista, jotka kokevat kuuluvansa seksuaalivähemmistöön, noin 60 prosenttia kertoo joskus tai usein tapahtuvasta kiusaamisesta ja syrjinnästä liikuntaharrastuksessa.

Vanhemmat liputtavat liikunnan harrastamisen mielekkyyden, ei kilpailullisuuden puolesta

Vanhemmat toivovat lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen olevan ensisijaisesti mielekäs ja mukava ajanviettotapa, jossa opitaan liikkumaan. Ohjaajilta ja valmentajilta vanhemmat toivovat ennen kaikkea kasvatuksellista osaamista. Selkeä enemmistö vanhemmista ei pidä toivottavana, että liikuntaharrastuksessa tähdätään huippu-urheilijaksi.

Keinoja lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi on jo pohdittu esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön Harrastamisen strategia -työryhmässä. Yksi keino edistää nuorten harrastusmahdollisuuksia on Harrastuspassi-sovellus, joka sisältää nuorille räätälöityjä harrastusetuja, kuten pääsylippuja uimahalliin ja kuntosalille, lippuja esityksiin, konsertteihin ja erilaisiin tapahtumiin. Harrastuspassi valmistautuu kuntien käyttöön tänä vuonna.

VLN 2019:2 Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018. (PDF, 5 Mt)

Aiheeseen liittyvää