Siirry sisältöön

Valtionhallinto liikunnan ja liikkumisen edistäjänä 2019–2023: sisäministeriö

Julkaisu
PoikkihallinnollisuusValtionhallinto

Sisäministeriön hallinnonalalla luodaan edellytyksiä turvallisille liikkumiselle sekä liikunnan ja urheilun harrastamiselle ja tapahtumille. Ministeriön ohjaama rahapelijärjestelmä ja rahankeräystoiminta ovat olleet keskeisiä liikunnan ja urheilun rahoitukselle ja varainhankinnalle. Sisäministeriön hallinnonalalle liikunta on tärkeä keino ylläpitää toimintakykyistä virkakuntaa.

Valtion liikuntaneuvosto on toteuttanut arvioinnin sisäministeriön hallinnonalasta liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäjänä. Arvioinnin mukaan sisäministeriön (SM) hallinnonalan toimet ihmisten turvallisuuden edistämiseksi luovat myös edellytyksiä ihmisten liikunnalle ja liikkumiselle. Turvallisuuden tunne on Suomessa edelleen hyvällä tasolla. Turvattomuuden tunne, esimerkiksi ulkoillessa, ei näyttäydy merkittävänä esteenä ihmisten liikunnalle ja liikkumiselle Suomessa.

Myös urheilutapahtumien turvallisuus on hyvällä tasolla Suomessa. Viime vuosina on saatu kuitenkin huolestuttavia merkkejä lisääntyneestä häiriökäytöksestä urheilutapahtumissa ja niiden yhteydessä. Tähän kehitykseen tulee Suomessa puuttua ajoissa ja ennaltaehkäisevästi.

Sisäministeriön hallinnonalalle kuuluvat osaltaan myös rahapelijärjestelmään ja rahankeräyksiin liittyvät asiat, jotka ovat olleet keskeisiä liikunnan ja urheilun rahoitukselle ja varainhankinnalle. Ministeriö ei kuitenkaan edistä minkään tietyn toimialan rahoitusta ja varainhankintaa.

Suomalainen rahapelijärjestelmä on ollut isossa muutoksessa, ja rahapelitoiminnan lainsäädäntöä on uudistettu merkittävästi viime vuosina. Uudistuksia on valmisteltu sisäministeriön johdolla laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Rahapelitoiminnan ja liikunnan valtionrahoituksen välinen kytkös poistuu vuodesta 2024 alkaen, mikä on merkittävä muutos liikunnan rahoituksessa.

Myös rahankeräyksen sääntelyä on kehitetty viime vuosina esimerkiksi sallimalla pienimuotoiset kansalaiskeräykset, mikä on edistänyt myös liikunnan ja urheilun varainhankintaa. Muutokset tulivat hyvään aikaan, sillä koronapandemian aikana liikunta-alan järjestöt ja yhdistykset ovat joutuneet miettimään uusia varainhankintamuotoja.

Ampuma-aseisiin liittyvään lainsäädäntöön on myös tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana useita muutoksia muun muassa aseturvallisuuden parantamiseksi. Uudistukset ovat olleet osin haasteellisia ampumaurheilun ja ampumahiihdon näkökulmasta. Ampumaurheilun, ampumahiihdon sekä ampumaratojen näkökulmasta tarvittaisiin lainsäädännön, ohjeistuksien ja lupaprosessien ajantasaistamista ja selkeyttämistä.

Sisäministeriön hallinnonalalla liikunnan edistäminen on hyvin tunnistettu keinona ylläpitää ja edistää poliisien, pelastajien, rajavartijoiden ja hätäkeskuslaitoksen henkilöstön työ- ja toimintakykyä sekä hyvinvointia. Nuorten ja työikäisten hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät haasteet heijastuvat kuitenkin myös näille aloille, kuten mahdollisuuksiin saada alojen koulutuksiin riittävässä fyysisessä kunnossa olevia hakijoita.

Arvioinnissa suositellaan muun muassa viranomaisten ja urheilualan toimijoiden yhteistyön lisäämistä katsomoväkivallan ja urheilukannattamiseen liittyvän väkivallan ennalta ehkäisemiseksi, urheilutapahtumien turvallisuuden ja katsomoturvallisuuden seurannan ja tietopohjan parantamista, lainsäädännön uudistamista porttikieltojärjestelmän toteuttamiseksi sekä ampumaurheilun ja ampumahiihdon edellytysten turvaamista erilaisten lainsäädäntöuudistusten ja lupaprosessien kehittämisen yhteydessä.

Valtion liikuntaneuvoston lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteitä liikunnan alueella. Liikuntaneuvoston toimikaudella 2019−2023 arviointi toteutetaan ministeriökohtaisesti. Ministeriökohtaisissa arvioinneissa käydään läpi ministeriön kiinnekohta ja intressi sekä toimenpiteet liittyen liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen. Arvioinnissa esitetään myös kehittämissuosituksia liikunnan ja liikkumisen edistämiseksi.

Arviointien avulla lisätään ymmärrystä ja tietoa eri hallinnonalojen toimenpiteistä ja intresseistä liikkumisen ja liikunnan edistämisessä, luodaan tilannekuvaa toimenpiteiden edistymisestä sekä luodaan edellytyksiä liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämistyölle eri hallinnonaloilla.

Arviointien kirjoittamisesta vastasi valtion liikuntaneuvoston sihteeristö: erityisasiantuntija,
HM Saku Rikala; pääsihteeri, LitM, väitöskirjatutkija Minttu Korsberg sekä LitM Toni
Piispanen. Arvioinneissa esitetyistä tiedoista, johtopäätöksistä ja kehittämissuosituksista vastaavat
kirjoittajat.

Sisäministeriön arviointi (PDF, 1 Mt)