Siirry sisältöön

Urheiluseurat kunniaan. Liikunnan ja urheilun rahoituksen painopisteeksi perustaso – lapset ja nuoret

Julkaisu
JärjestötLapset ja nuoretValtionhallinto

Eurofacts Oy on toteuttanut opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella selvityksen, jossa esitetään rakenteellisia muutoksia paikallisten seurojen tukijärjestelmään niin, että osa lajiliitoille kohdistetusta julkisesta tuesta suunnattaisiin jatkossa suoraan paikallisille seuroille. Raportissa haetaan ratkaisuja myös siihen, miten julkinen tuki kannustavammin huomioisi järjestöjen toiminnassa tapahtuvat muutokset.

Nyt käsillä oleva raportti on yksi näkökulma keskustelun avaukseksi valtakunnallisia lajiliittoja koskevan valtionavustuspolitiikan uudistamiseen. Raportissa esitetään rakenteellisia muutoksia paikallisten seurojen tukijärjestelmään niin, että seurojen ja lajiliittojen keskinäistä suhdetta tuen kohteina uudistettaisiin. Raportissa esitetään, että lajiliittojen tuesta osa suunnattaisiin jatkossa suoraan paikallisille seuroille. Näin lajiliittojen toiminta ohjautuisi enenevästi seurojen tarpeista käsin. Raportissa haetaan ratkaisuja siihen, miten julkinen tuki kannustavammin kohdentuisi järjestöjen toiminnan volyymin kehityksen huomioiden, erityisesti lasten ja nuorten liikunnassa. Raportissa esitetään huoli liikkumattomasta kansakunnasta. Järjestäytyneen liikunnan ja urheilun lisäksi tarvitaan kuitenkin ennen kaikkea hallinnonrajat ylittäviä, fyysistä aktiivisuutta suosivia ratkaisuja sekä valtionhallinnossa että kunnissa, jotta ihmiset käyttäisivät lihasvoimiaan enemmän ja istuisivat vähemmän.

VLN 2013:7 Urheiluseurat kunniaan. Liikunnan ja urheilun rahoituksen painopisteeksi perustaso – lapset ja nuoret (PDF, 2 Mt)