Siirry sisältöön

Valtion liikuntapoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arviointi ja Liikunnan edistämisen linjoista annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen ja sen toteutumisen arviointi

Julkaisu
Huippu-urheiluJärjestötKoulutusKunnatLapset ja nuoretOlosuhteetSoveltava liikuntaTutkimusValtionhallintoYhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tämä julkaisu sisältää raportit valtion liikuntaneuvoston toteuttamasta valtion liikuntapoliittisten toimien vaikutusten arvioinnista (2003–2009) sekä liikunnan edistämisen linjoista annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen arvioinnista. Raportit julkaistiin yhdessä julkaisussa, koska ne sisältönsä ja tarkoituksensa puolesta täydentävät toisiaan, ja lisäksi ne saman tahon toteuttamina linkittyivät luontevasti yhteen. Kumpikin on silti itsenäinen arviointiraportti.

Valtion liikuntapoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arvioinnin 2010 tarkoituksena oli luoda toistettava liikuntapoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arviointijärjestelmä valtion liikuntaneuvoston käyttöön. Kyseessä ei siis ollut perinteinen arviointitutkimus, vaan tulos- ja vaikutusperusteisen arviointijärjestelmän ensimmäisen kokeilun tulokset.

Arvioinnissa rajauduttiin ensisijaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) liikuntayksikön ohjauksessa olevien liikuntapoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arviointiin vuosina 2003–2009. Arviointijärjestelmän laadinnan tavoitteena oli tarkastella myös olemassa olevaa tavoitteenasettelua, niiden arviointiin käytettäviä tietolähteitä sekä olemassa olevaa tietopohjaa. Arviointimalli koostuu liikunnan strategisista päämääristä sekä liikunnan tavoitealueista ja niihin kohdistuneista odotetuista tuloksista ja vaikutuksista. Jokaiselle odotetulle tulokselle ja vaikutukselle määriteltiin arviointimallissa yksi tai useampi arviointikriteeri.

Valtion liikuntaneuvosto valitsi tarjouskilpailun perusteella liikuntapoliittisten toimien vaikutusten arvioinnin tekijäksi Ramboll Management Consultingin.

Liikunnan edistämisen linjoista annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen ja sen toteutumisen arvioinnin tehtävänä oli selvittää periaatepäätöksen tavoitteenasettelun toimivuutta, toimenpiteiden toteutumista sekä vaikutusta sitä toteuttaviin toimijoihin. Periaatepäätös liikunnan edistämisen linjoista annettiin 11.12.2008 ja se perustuu Kansallisen liikuntaohjelmatoimikunnan (30.5.2006-1.3.2008) antamiin esityksiin ja niistä annettuihin lausuntoihin. Periaatepäätöksessä esitettiin kaikkiaan 12 tavoitekokonaisuutta. Tavoitteiden pohjalta ministeriö teki toimenpidesuunnitelman ja liikunnan edistämisen neuvottelukunta (LED) ryhtyi periaatepäätöksen mukaisesti seuraamaan tavoitteiden toteutumista.

Raportissa esitellään muun muassa periaatepäätöksen tavoitteenasettelun toimivuutta, toimenpiteiden toteutumista, periaatepäätöksen vaikutuksia eri toimijoihin sekä sen merkitystä ohjausinstrumenttina. Lisäksi raportissa esitetään näihin havaintoihin liittyvät johtopäätökset sekä arvioinnin suositukset.

Liikunnan edistämisen linjoista annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen ja sen toteutumisen arvioinnista vastasi Ramboll Management Consulting.

 

VLN 2010 Valtion liikuntapoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arviointi ja Liikunnan edistämisen linjoista annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen ja sen toteutumisen arviointi (PDF, 5 Mt)