Siirry sisältöön

Reports from Ministries on Promoting Sport and Physical Activity in Finland

Julkaisu
PoikkihallinnollisuusValtionhallinto

Tuloskorteissa kuvataan kunkin ministeriön intressi, tavoitteet, toimenpiteet, resurssit, mittarit, keskeinen lainsäädäntö ja keskeiset kehittä­miskohteet liittyen liikkumisen ja liikunnan edistämi­seen. Tuloskorteista julkaistiin tammikuussa 2020 englanninkielinen käännös ”Reports from Ministries on Promoting Sport and Physical Activity in Finland”.

Valtion liikuntaneuvosto on valmistellut yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa ministeriöiden liikunnan ja liikkumisen tuloskortit. Tuloskorteissa kuvataan kunkin ministeriön intressi, tavoitteet, toimenpiteet, resurssit, mittarit, keskeinen lainsäädäntö ja keskeiset kehittä­miskohteet liittyen liikkumisen ja liikunnan edistämi­seen. Tuloskorttien avulla lisätään ymmärrystä ja tietoa eri hallinnonalojen toimenpiteistä ja intresseistä liikkumi­sen ja liikunnan edistämisessä. Lisäksi luodaan mah­dollisuuksia valtion liikuntaneuvoston toteuttamalle yhä laaja-alaisemmalle liikunnan arviointitehtävälle.

Tuloskortit julkaistiin suomenkielisinä kesäkuussa 2019. Tammikuussa 2020 tuloskorteista julkaistiin englanninkielinen käännös ”Reports from Ministries on Promoting Sport and Physical Activity in Finland”.

 

Reports from Ministries on Promoting Sport and Physical Activity in Finland (PDF, 1 Mt)

Aiheeseen liittyvää