Siirry sisältöön

Jaostot

Liikuntaneuvostolla on asioiden valmistelua varten jaostoja, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa kuultuaan liikuntaneuvostoa. Jaostoissa on puheenjohtaja ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Jaostojen puheenjohtajien tulee olla liikuntaneuvoston jäseniä.

Valtion liikuntaneuvoston toimikauden 2023-2027 jaostot ja niiden tehtävät ovat:

Tutkimus- ja arviointijaosto (TA)

Puheenjohtaja, vanhempi tutkija Erja Rappe, Ikäinstituutti
Apulaisprofessori Arto Hautala, Jyväskylän yliopisto
Erikoislääkäri, dosentti Olli J. Heinonen, Paavo Nurmi -keskus
Professori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto
Erityisasiantuntija Stina Oksa, sosiaali- ja terveysministeriö
Tki-yksikön johtaja Arto Pesola, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Apulaisprofessori Elina Sillanpää, Jyväskylän yliopisto
Johtava asiantuntija Timo Ståhl, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Erikoislääkäri, dosentti Arja Uusitalo, Helsingin yliopisto

TA-jaoston sihteerinä toimii erityisasiantuntija Saku Rikala, valtion liikuntaneuvosto.

Tutkimus- ja arviointijaoston tehtävänä on:

 1. Valmistella ja koordinoida liikuntaneuvoston arviointitehtävää.
 2. Valmistella liikuntaneuvoston lausunto liikuntatieteellisen tutkimuksen avustamista ohjaavasta ohjelma asiakirjasta . Jaoston jäsen/jäseniä toimii osana Suomen Akatemian Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelman johtoryhmää.
 3. Toteuttaa liikuntaneuvoston lausuntoa varten arviointi liikuntatieteelliseen tiedonvälitykseen ja toimintaan myönnettävistä avustuksista.
 4. Valmistella liikuntaneuvoston muita lausuntoja tutkimus ja arviointitiedon näkökulmasta.
 5. Valmistella aloitteita ja esityksiä liikuntaneuvostolle ajankohtaisista liikuntatieteeseen, arviointiin ja tiedolla johtamiseen liittyvistä asioista.
 6. Edistää liikuntaa koskevan tutkimus ja arviointitiedon hyödyntämistä liikunnan ja liikkumisen politiikkatoimissa.
Ennakointi-, tulevaisuus- ja yhdenvertaisuusjaosto (ETY)

Puheenjohtaja, pääsihteeri Henrika Backlund, Finlands Svenska Idrott
Toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister, Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry
Apulaisprofessori Sami Kokko, Jyväskylän yliopisto
Yliopistotutkija, dosentti Antti Laine, Jyväskylän yliopisto
Valmentaja Juha Malinen 
Päällikkö Jarno Parikka, Suomen Olympiakomitea ry
Kehityspäällikkö Heidi Pekkola, Suomen Liikunnan Alueet ry
Kehittämispäällikkö Maria Salenius, Suomen Kuntaliitto
Professori Petri Tapio, Turun yliopisto

ETY-jaoston sihteerinä toimii vs. pääsihteeri Toni Piispanen, valtion liikuntaneuvosto.

Ennakointi-, tulevaisuus- ja yhdenvertaisuusjaoston tehtävänä on:

 1. Valmistella liikuntaneuvostolle aloitteita ja esityksiä strategisesti merkittävissä ja laajakantoisissa liikuntapoliittisista kysymyksistä.
 2. Valmistella ja toteuttaa liikkumisen, liikunnan ja urheilun ennakointityö
 3. Seurata yhteiskunnan megatrendejä, heikkoja signaaleja sekä liikuntakulttuurin nykytilaa ja ennakoida tulevaa liikuntakulttuuria tietoon pohjautuen.
 4. Seurata nykytilaa ja tehdä aloitteita liikunnan yhdenvertaisuus ja tasa arvoasioista.
 5. Valmistella liikuntaneuvoston lausuntoja ennakoinnin ja tulevaisuustyön sekä yhdenvertaisuuden ja tasa arvon näkökulmista.