Siirry sisältöön

Jaostot

Liikuntaneuvostolla on asioiden valmistelua varten jaostoja, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa kuultuaan liikuntaneuvostoa. Jaostoissa on puheenjohtaja ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Jaostojen puheenjohtajien tulee olla liikuntaneuvoston jäseniä.

Tutkimus-, ennakointi- ja arviointijaosto (TEA)

TEA-jaoston tehtävinä on valmistella ja koordinoida liikuntaneuvoston arviointi- ja ennakointitehtävää sekä tehdä aloitteita liikuntaneuvostolle ajankohtaisista liikuntatieteeseen, tiedolla johtamiseen ja ennakointiin liittyvistä asioista. TEA-jaosto valmistelee liikuntaneuvostolle lausunnon liikuntatieteelliseen tutkimukseen ja tiedonvälitykseen sekä liikuntatieteelliseen toimintaan myönnettävistä avustuksista. TEA-jaoston tehtävänä on myös edistää liikuntaa koskevan tutkimus- ja ennakointitiedon systemaattista hyödyntämistä liikuntapolitiikan suunnittelussa ja toimenpiteiden arvioinnissa.

 • apulaisprofessori, akatemiatutkija Elina Sillanpää, Jyväskylän yliopisto (puheenjohtaja)
 • koulutusrehtori, professori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto
 • pääsihteeri Sakari Karjalainen, Syöpäjärjestöt
 • tutkija Kati Lehtonen, LIKES-tutkimuskeskus
 • professori Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto
 • tutkimuspäällikkö Aija Saari, Suomen Paralympiakomitea
 • professori Jari Stenvall, Tampereen yliopisto
 • johtava asiantuntija Timo Ståhl, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
 • erikoislääkäri, dosentti Arja Uusitalo, Helsingin yliopisto
 • erityisasiantuntija Saku Rikala, valtion liikuntaneuvosto (sihteeri)
Yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja kestävän kehityksen jaosto (YTK)

YTK-jaosto valmistelee lausuntoja, aloitteita ja esityksiä liikuntaneuvostolle ajankohtaisista liikunnan yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa sekä kestävää kehitystä koskevista asioista. Jaoston myös valmistelee ja koordinoi liikuntaneuvoston arviointitehtävää yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja kestävän kehityksen näkökulmista. Lisäksi jaosto edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä koskevan tutkimustiedon hyödyntämistä liikuntapolitiikan suunnittelussa ja toimenpiteiden arvioinnissa.

 • pääsihteeri Hanna Huumonen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry (puheenjohtaja)
 • ylitarkastaja Miko Lempinen, Tasa-arvovaltuutetun toimisto
 • ylitarkastaja Matti Jutila, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
 • pääjohtaja Petri Pohjonen, Invalidiliitto ry
 • erityisasiantuntija Karoliina Ketola, Suomen Olympiakomitea
 • yliopistonlehtori Marja Kokkonen, Jyväskylän yliopisto
 • kansanedustajan avustaja Sara Saramäki, Eduskunta
 • toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas, Soveltava liikunta SoveLi ry
 • erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walker, Kuntaliitto
 • erityisasiantuntija Toni Piispanen, valtion liikuntaneuvosto (sihteeri)
Olosuhdejaosto

Olosuhdejaosto valmistelee liikuntapaikkarakentamisen ja -olosuhteiden strategisia linjauksia (suunta-asiakirja) sekä lausuntoja, aloitteita ja esityksiä valtion liikuntaneuvostolle ajankohtaisista liikkumisen ja liikunnan sekä urheilun olosuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Olosuhdejaosto myös koordinoi liikuntaneuvoston arviointitehtävää liikkumisen, liikunnan ja urheilun olosuhteiden näkökulmasta sekä edistää olosuhteisiin liittyvänä tutkimustiedon hyödyntämistä liikuntapolitiikan suunnittelussa ja toimenpiteiden arvioinnissa.

 • projektipäällikkö Saara Hanhela, SavoGrow Oy (puheenjohtaja)
 • yliarkkitehti Antti Autio, Ympäristöministeriö
 • liikuntajohtaja Petteri Huurre, Helsingin kaupunki
 • rakennusinsinööri Anneli Lehto
 • kiinteistö- ja hankintajohtaja Paavo Leinonen, Suomen Urheiluopisto
 • yrittäjä, olympiaurheilija Mika Poutala
 • vanhempi tutkija Erja Rappe, Ikäinstituutti
 • toimitusjohtaja Mikko Salonen, Suomen Olympiakomitea
 • opetusneuvos Anna Sarpio, Opetushallitus
 • pääsihteeri Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto (sihteeri)