Siirry sisältöön

Sektioner

Statens idrottsråd har sektioner för beredning av ärenden. Sektionerna tillsätts av undervisnings- och kulturministeriet efter att ministeriet har hört idrottsrådet. Sektionerna består av en ordförande och högst åtta andra medlemmar. Ordföranden för en sektion ska vara medlem av idrottsrådet. Under idrottsrådets mandatperiod 2023–2027 är sektionerna:

  1. Sektionen för forskning och utvärdering
  2. Sektionen för prognostisering, framtid och likabehandling
Sektionen för forskning och utvärdering

Äldre forskare, docent Erja Rappe, Äldreinstitutet (ordförande)
Ledande expert Timo Ståhl, Institutet för hälsa och välfärd (vice ordförande)
Biträdande professor Arto Hautala, Jyväskylä universitet
Specialläkare, docent Olli J. Heinonen, Paavo Nurmi centrum
Professor Helka-Liisa Hentilä, Uleåborgs universitet
Specialsakkunnig Stina Oksa, Social och Hälsovårdsministeriet
Direktör för FUI-enheten Arto Pesola, XAMK
Biträdande professor, akademiforskare Elina Sillanpää, Jyväskylä universitet
Medical specialist, docent Arja Uusitalo, Helsingfors universitet

Sektionens sekreterare: specialsakkunnig Saku Rikala, Statens idrottsråd


Sektionen för prognostisering, framtid och likabehandling

Generalsekretare Henrika Backlund, Finlands Svenska Idrott (ordförande)
Biträdande professor Sami Kokko, Jyväskylä universitet (vice ordförande)
Verksamhetsledare Riitta Hämäläinen-Bister, Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry
Universitetsforskare, docent Antti Laine, Jyväskylä universitet
Tränare Juha Malinen 
Chef Jarno Parikka, Finlands Olympiska Kommitté
Utvecklingschef Heidi Pekkola, Regional idrottsorganisationers förbund
Utvecklingschef Maria Salenius, Kommunförbundet
Professor Petri Tapio, Åbo universitet

Sektionens sekreterare: vikarierande generalsekretare Toni Piispanen, Statens idrottsråd