Siirry sisältöön

Sektioner

Statens idrottsråd har sektioner för beredning av ärenden. Sektionerna tillsätts av undervisnings- och kulturministeriet efter att ministeriet har hört idrottsrådet. Sektionerna består av en ordförande och högst åtta andra medlemmar. Ordföranden för en sektion ska vara medlem av idrottsrådet. Under idrottsrådets mandatperiod 2019–2023 är sektionerna:

 1. Sektionen för forskning, prognostisering och utvärdering
 2. Sektionen för likabehandling, jämställdhet och hållbar utveckling
 3. Sektionen för idrottsmiljöer
Sektionen för forskning, prognostisering och utvärdering

Sektionen för forskning, prognostisering och utvärdering har i uppgift att bereda och samordna idrottsrådets prognostiserings- och utvärderingsuppgift samt lägga fram initiativ för idrottsrådet i aktuella ärenden som gäller idrottsvetenskap, kunskapsbaserad ledning och prognostisering. Sektionen bereder utlåtanden för idrottsrådet om understöd för idrottsvetenskaplig forskning och informationsförmedling samt idrottsvetenskaplig verksamhet. Därtill har sektionen i uppgift att främja ett systematiskt utnyttjande av forsknings- och prognostiseringsdata inom den idrottspolitiska planeringen och utvärderingen av åtgärderna.  

 • Biträdande professor, akademiforskare Elina Sillanpää, Jyväskylä universitet (ordförande)
 • Professor Helka-Liisa Hentilä, Uleåborgs universitet
 • Generalsekreterare Sakari Karjalainen, Cancerföreningen i Finland
 • Researcher Kati Lehtonen, Forskningscentralen Likes
 • Professor Hannu Itkonen, Jyväskylä universitet
 • Forskningschef Aija Saari, Finlands Paralympiska Kommitté
 • Professor Jari Stenvall, Tammerfors universitet
 • Ledande expert Timo Ståhl, Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 • Medical specialist, docent Arja Uusitalo, Helsingfors universitet
 • Planerare Saku Rikala, Statens idrottsråd (sekreterare)
Sektionen för likabehandling, jämställdhet och hållbar utveckling

Sektionen bereder utlåtanden, initiativ och framställningar för idrottsrådet i aktuella ärenden som gäller likabehandling, jämställdhet och hållbar utveckling inom idrotten. Dessutom bereder och samordnar sektionen idrottsrådets utvärderingsuppgift ur ett perspektiv som utgår från likabehandling, jämställdhet och hållbar utveckling. Därtill främjar sektionen utnyttjandet av forskningsresultat gällande likabehandling, jämställdhet och hållbar utveckling i den idrottspolitiska planeringen och utvärderingen av åtgärderna.

 • Generalsekretare Hanna Huumonen, De yrkesstuderandes förbund i Finland (SAKKI) (ordförande)
 • Överinspektör Miko Lempinen, Jämställdhetsombudsmannen
 • Överinspektör Matti Jutila, Diskrimineringsombudsmannen
 • Generaldirektör Petri Pohjonen, Invalidförbundet
 • Public Affairs Specialist Karoliina Ketola, Finlands Olympiska Kommitté
 • Senior Lecturer Marja Kokkonen, Jyväskylä universitet
 • Parliamentary assistant Sara Saramäki, Riksdagen
 • Executive Director Tommi Yläkangas, Anpassad Motion SoveLi
 • Specialist Mari Ahonen-Walker, Kommunförbundet
 • Planerare Toni Piispanen, Statens idrottsråd (sekreterare)
Sektionen för idrottsmiljöer

Sektionen för idrottsmiljöer bereder de strategiska riktlinjerna för byggandet av idrottsanläggningar och för idrottsmiljöer (statens idrottsråds dokument om anläggande av idrottsplatser) samt ger utlåtanden, tar initiativ och gör framställningar till statens idrottsråd i aktuella frågor som gäller frilufts-, motions och idrottsmiljöer. Dessutom samordnar sektionen idrottsrådets utvärderingsuppgift ur ett perspektiv som utgår från miljöer för rörlighet, idrott och motion samt främjar utnyttjandet av forskningsresultat inom den idrottspolitiska planeringen och utvärderingen av åtgärderna.

 • Projektchef Saara Hanhela, SavoGrow (ordförande)
 • Överarkiteket Antti Autio, Miljöministeriet
 • Idrottsplatschef Petteri Huurre, Helsingfors stad
 • Byggnadsingenjör Anneli Lehto
 • Property Director Paavo Leinonen, The Sport Institute of Finland
 • Företagare, olympisk idrottare Athlete Mika Poutala
 • Äldre forskare Erja Rappe, Äldreinstitutet
 • Verkställande direktör Mikko Salonen, Finlands Olympiska Kommitté
 • Undervisningsråd Anna Sarpio, Utbildningsstyrelsen
 • Generalsekretare Minttu Korsberg, Statens idrottsråd (sekreterare)